150 150 Enersize

Enersize senarelägger publicering av kvartalsredogörelsen för Q1 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget senarelägger datum för offentliggörande av kvartalsredogörelsen för Q1 2020. Tidigare meddelat datum var den 22 maj 2020. Nytt datum för offentliggörande är den 5 juni 2020.

Enersize senarelägger publiceringen av kvartalsredogörelsen för Q1 2020 på grund av förseningar i bokföringsarbetet som härrör sig till situationen med covid-19.