Enersize signerar avtal om kreditram – expanderar nya SaaS-affärsmodellen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om en kreditram om sammanlagt 8,4 MSEK med en mindre grupp investerare. Kreditramen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör expansion av den nya SaaS-affärsmodellen.

Kreditramen som uppgår till 8,4 MSEK i trancher om först 4,4 och därefter 4 MSEK har tillhandahållits av tre långivare i förening: Modelio Equity AB, Gerhard Dal och Råsunda Förvaltning (“Långivarna”). Bolaget avser att avropa en första tranch om 4,4 MSEK initialt. Räntan har satts utifrån marknadsmässiga villkor och löper på avropad kredit, som förfaller till återbetalning den 31 december 2021. Bolaget har rätt att helt eller delvis återbetala krediten jämte upplupen ränta i förtid. Därutöver ges Långivarna rätt att delta i en framtida potentiell emission av aktier i Bolaget. Enligt information publicerad den 15 mars 2021 arbetar styrelsen med att genomföra en eller flera riktade emissioner, och diskussioner med investerare pågår.

”Det är en oerhört spännande tid för Enersize när vi nu börjar rulla ut vår nya SaaS-affärsmodell på allvar. Vi ser redan order och möter mycket intresse från marknaden. Krediten möjliggör en fortsatt expansion av den nya affärsmodellen som bygger på återkommande intäkter från abonnemang på Compressed Air Services”, Anders Sjögren, VD för Enersize.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS