Enersize – Sista platsen kvar i projektet ISAVE

Tillsammans med Enersize driver #IUCSyd ett Vinnova projekt finansierat av Vinnova som syftar till att sänka industrins energiförbrukning & elkostnader genom analys och optimering av industrins tryckluftssystem. En smartare produktion, utan eltjuvar och spill, gynnar även klimatet genom en mer hållbar produktion.

IUC meddelade den 21 mars att ”Vi har nu endast 1 plats kvar i projektet.” IUC beskriver det så här

”Är ni ett litet- eller mellanstort företag i Skåne som använder tryckluft i era tillverkningsprocesser och är intresserade av att – kostnadsfritt – delta i projektet och ta del av analys och optimeringar?

Även större tillverkande företag är välkomna att höra av sig. Vi kan erbjuda deltagande i projektet till ett förmånligt pris.

Varmt välkomna att ta kontakt med Camilla Dahlin på camilla.dahlin@iucsyd.se

Övriga som redan anslutits till projektet verkar inom en rad olika branschen men återfinns alla i Skåne vilka kommer genomgå analyser och åtgärdsprogram under vår, sommar och en bit in på hösten.

”Det är mycket spännande att se hur dessa analyser tar form och ger en bra bild och möjlighet att bygga vidare på. Med den bredden från mekanisk verkstad till Kemiproducenter får vi ett fantastiskt underlag att bygga nya kunderbjudande som kan skapa verkliga förbättringar åt våra kunder även i SME segmentet”, säger VD, Johan Olsson, Enersize

För mer information:

Johan Olsson

Mobil 0705 42 46 00

Mail johan.olson@enersize.com

Om parterna

Industriellt Utvecklings Center Syd

IUC Syd är ett industriellt utvecklingscentrum med uppdrag att stärka tillväxt och konkurrenskraft i industriföretag i Skåne. IUC är en medlemsägd organisation utan eget vinstintresse.
Det som utmärker oss är att vi arbetar nära företagen genom att lyssna, fånga upp behov och hitta smarta vägar för konkreta utvecklingsinsatser. Detta gör vi genom att vara en neutral mötesplats mellan näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. IUC Syd är en företagsstödjande organisation och ett skånskt industrikluster. Vi träffar varje år ca 400 industriföretag, där vi genom personliga möten kartlägger behov och genomför utvecklande insatser tillsammans med vårt breda nätverk inom näringslivet och akademin. Utöver vår företagsstödjande roll agerar vi även som ett industrikluster
vilket innebär att vi företräder industrins behov mot regionala, nationella och internationella aktörer. Sedan 2020 är vi guldcertifierade enligt europeisk standard.

Enersize

Enersize Advanced Research utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Den industrispecifika kompetensen hos vår personal och våra lösningar har tillsammans med åtagandet att bli världsledande inom mjukvara för trycklufteffektivisering drivit vår utveckling och forskning sedan start. Vi är i slutskedet av vår utveckling och har hittills haft ett nära samarbete med ett flertal större industrier för att hjälpa industrin med effektivisering inom främst tryckluft.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS