Enersize skriver avsiktsförklaring för att tillhandahålla tjänster i Indien

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) undertecknar ett avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP (“eClouds”) i Indien. Enersize och eClouds kommer att samarbeta för att leverera Enersize's Compressed Air Services till slutkunder i Indien.

Enersize arbetar med WWF och H&M för att minska energiförbrukningen hos leverantörer i Indien genom att utföra energieffektivitetstjänster på leverantörens tryckluftssystem. Enersize vill testa sin affärsmodell på några pilotkunder i Indien (leverantörer till H&M) med stöd från eClouds som utför de faktiska tjänsterna som underentreprenör till Enersize. Pilotprojektet förväntas omfatta upp till fem leverantörer och målet är att avsluta under 2021. Enersize förväntar sig att täcka kostnader och investeringar med en eventuell vinst beroende på resultaten från de enskilda piloterna.

Enersize och eClouds kommer tillsammans att investera i att bygga verksamheten i Indien. Enersize kommer att utbilda eClouds i att tillhandahålla Compressed Air Services och eClouds kommer att tillhandahålla resurser som ska utbildas. Företagen vill genomföra framgångsrika piloter och steg för steg utveckla verksamheten med sikte på ett fullständigt partnerskap där eClouds tar affärsansvaret på den lokala indiska marknaden.

"Vi har hjälpt företag att spara över 100 miljoner INR i elräkningar varje år under de senaste åtta åren. Partnerskap med Enersize skulle hjälpa våra kunder att optimera energiförbrukningen ytterligare. Vi är glada över att kunna erbjuda Enersizes produkter och tjänster till dem”, säger Shantha Kumar, VD för eClouds

"Jag är glad att komma igång med eClouds och testa den indiska marknaden, med stöd av WWF och H&M", säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Om eClouds
eClouds nuvarande huvudsakliga verksamhet är att genomföra energikontroller och resulterande energieffektivitetsåtgärder, men företaget är också ägare av och konsulter inom vind- och solkraftverk som levererar elektrisk energi till marknaden. eClouds har tjänat kraftindustrin i Indien i över tio år och har hjälpt konsumenterna att minska sin energiförbrukning såväl som deras koldioxidavtryck.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS