Enersize skriver avsiktsförklaring för att tillhandahålla tjänster i Indien

Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”) undertecknar ett avsiktsförklaring med eClouds Energy LLP (“eClouds”) i Indien. Enersize och eClouds kommer att samarbeta för att leverera Enersize's Compressed Air Services till slutkunder i Indien.

Enersize arbetar med WWF och H&M för att minska energiförbrukningen hos leverantörer i Indien genom att utföra energieffektivitetstjänster på leverantörens tryckluftssystem. Enersize vill testa sin affärsmodell på några pilotkunder i Indien (leverantörer till H&M) med stöd från eClouds som utför de faktiska tjänsterna som underentreprenör till Enersize. Pilotprojektet förväntas omfatta upp till fem leverantörer och målet är att avsluta under 2021. Enersize förväntar sig att täcka kostnader och investeringar med en eventuell vinst beroende på resultaten från de enskilda piloterna.

Enersize och eClouds kommer tillsammans att investera i att bygga verksamheten i Indien. Enersize kommer att utbilda eClouds i att tillhandahålla Compressed Air Services och eClouds kommer att tillhandahålla resurser som ska utbildas. Företagen vill genomföra framgångsrika piloter och steg för steg utveckla verksamheten med sikte på ett fullständigt partnerskap där eClouds tar affärsansvaret på den lokala indiska marknaden.

"Vi har hjälpt företag att spara över 100 miljoner INR i elräkningar varje år under de senaste åtta åren. Partnerskap med Enersize skulle hjälpa våra kunder att optimera energiförbrukningen ytterligare. Vi är glada över att kunna erbjuda Enersizes produkter och tjänster till dem”, säger Shantha Kumar, VD för eClouds

"Jag är glad att komma igång med eClouds och testa den indiska marknaden, med stöd av WWF och H&M", säger Anders Sjögren, VD för Enersize

Om eClouds
eClouds nuvarande huvudsakliga verksamhet är att genomföra energikontroller och resulterande energieffektivitetsåtgärder, men företaget är också ägare av och konsulter inom vind- och solkraftverk som levererar elektrisk energi till marknaden. eClouds har tjänat kraftindustrin i Indien i över tio år och har hjälpt konsumenterna att minska sin energiförbrukning såväl som deras koldioxidavtryck.