Enersize styrelse och ledning tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att delar av styrelsen och ledningen kommer att teckna aktier motsvarande cirka 500 000 SEK i den pågående företrädesemissionen, som offentliggjordes den 24 september 2019 (”Företrädesemissionen”).

Styrelseordförande i Enersize, Thomas Bengtsson, avser att teckna aktier motsvarande sin pro rata andel till ett belopp om 236 798 SEK. Utöver detta kommer delar av övriga styrelseledamöter och ledningen i Enersize att teckna aktier motsvarande 261 125 SEK. Sammanlagt kommer Enersizes styrelse och ledning att teckna för ett belopp om 497 922 SEK, motsvarande 1,06 procent av den pågående Företrädesemissionen.

Växling av lön till aktier

Utöver ovan nämnda teckningar i Företrädesemissionen har delar av Enersize ledning beslutat att växla delar av upplupen lön sedan april 2019, till aktier i Bolaget enligt nedan:

Anders Sjögren (VD): 50 procent av lön

Bo Kuura (Teknikchef): 30 procent av lön

Daniel Winkler (Sälj- och marknadsföringschef): 10 procent av lön

Beslut om nyemission av aktier relaterade till ovan nämnda löneväxling har ännu inte tagits av styrelsen.

Sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen

  • Enersize har tilldelat alla aktieägare som är registrerade i Enersizes aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen den 26 september 2019. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av två (2) nyemitterade aktier. Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019. Teckningskursen är 0,65 SEK eller 0.06 EUR per aktie.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier kommer att vara från och med den 1 oktober 2019, och vara till den 16 oktober 2019 i Sverige och till och med 18 oktober 2019 i Finland.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till 67 procent.
  • Teckningsperiod för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att vara från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020.
  • Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista under perioden från och med 13 augusti 2020 till och med 27 augusti 2020. Teckningskursen kan inte vara lägre än 0,65 SEK (0.06 EUR) eller högre än 1,30 SEK (0.12 EUR), vilket innebär att Bolaget kan erhålla som lägst cirka 24 MSEK och som högst cirka 47 MSEK vid full teckning genom utnyttjande av teckningsoptionerna.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,3 MSEK, motsvarande cirka 17,6 procent av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare varav 5,3 MSEK utgör konvertering av lån motsvarande 11,2 procent och cirka 19,9 MSEK, motsvarande cirka 42,4 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 60 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Tidplan för Företrädesemissionen

16 oktober 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen i Sverige

18 oktober 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen i Finland

23 oktober 2019: Indikativ datum för offentliggörande av utfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS