enersize-logo 300

Enersize – summerar sommarens aktiviteter

Under sommaren och slutet på våren har vi genomfört flera kundarbeten, breddat vårt erbjudande, uppdaterat tekniken och värvat viktiga personella resurser. Samtidigt har Enersize genomgått en stor organisatorisk förändring, som tidigare aviserats, och vi har tagit många steg mot en kommersiell organisation där kundernas behov ligger i fokus.

Summeringen av vårens och sommarens insatser är att vi nu står med erbjudande som kunderna efterfrågar och som vi kan leverera på. Vår grund är nu lagd för att fullfölja den plan som lagts av den nya styrelsen och ledningen.

Med fortsatt expertis inom tryckluft särskiljer vi oss i vårt erbjudande från konkurrenter i den, kanske, mest energislukande delen av hela industrin. Det är en styrka och en unicitet som uppskattas av kunder och partners.

Kompletterad med nya och bredare erbjudande inom monitorering och övervakning samt kartläggning/rådgivning skapar vi praktiska lösningar på faktiska problem hos kunderna. Det är en stor styrka och under sommaren har vi i dialog med flertalet kunder och partners sett över och paketerat den lösning som bäst motsvarar kundernas behov. Vi erbjuder lösningar och besparingar som effektiviserar och öka såväl lönsamhet som produktiviteten hos kunderna. Det är en tydlig win-win som tar bort slöseri och inte omfördelar miljöutsläppen!

Konkret har vi under sommaren haft flera nya kundcase inom främst mindre industrier för att utvärdera och se potentialen dels i dialog med IUC projektet ISAVE, dels som ett led i vår breddning inom energikartläggning/rådgivning/monitorering.

Vår tekniske direktör har varit hos kunder i Marocko och genomfört analysarbeten till stora befintliga och nya kunder där vi ser fortsatt stor utvecklingspotential i hela denna region.

Partnerbasen ökar i omfång och vi har utbildat en rad nya tekniker och säljare för att dessa nu under hösten ska kunna ta fler affärer. Vi har även rekryterat nya egna resurser i form av såväl tekniker som säljare. Detta för att lösa de leveransproblem vi haft i form av långa ledtider.

Under hösten räknar vi med att den nya Q+Moni lösningen kommer att vara klar för lansering, efter input från kund. Den ger både oss och våra partners en helt ny möjlighet att hjälpa kunderna med såväl övervakning som åtgärder. Systemet kommer dessutom breddas avsevärt och kunna inkludera, integrera eller kompletteras med såväl nya som befintliga system inom alla industriella områden så som värme, ventilation och energi vilket varit ett önskemål från flera av våra kunder. Kombinationen med vår redan befintliga åtgärdsmjukvara Q+Leaqs och Q+Xray gör att vi därmed kan ge stöd i alla lägen och under hela processen och skapa verkliga värden till våra kunder.

Målet är hela tiden att våra lösningar, inklusive Q+moni, ska vara självfinansierande och därmed vara en besparing för kunden, inte bara initialt utan även över tid.

Mjukvaru- och serviceavtal som kunden betalar månatligen har vi som målsättning också ska betala sig varje månad för kund… Och ytterligare en gång till miljön… Det är ett starkt och unikt erbjudande!

”Besparingsprogrammet har gett resultat på kostnadssidan redan och framöver kommer balansen vara mycket tydligare. Vi har gjort en tuff men nödvändig resa under perioden men nu är det fokus framåt.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS