enersize-logo 300

Enersize tecknar avsiktsförklaring angående omvänt förvärv med TeraFactory

Styrelsen för Enersize Oyj ("Enersize" eller "Bolaget") meddelar att den har tecknat en avsiktsförklaring ("LoI") med Finnish Batteries Oy (som avses döpas om till "TeraFactory") som ett steg mot att effektivisera företagsstrukturen . LoI avser en övervägd transaktion (“Transaktionen”) mellan Enersize och TeraFactory (gemensamt kallad ”Parterna”) och inkluderar ett omvänt förvärv av Enersize, överföring av Enersize verksamhet till det svenska dotterbolaget (”Enersize Sverige”) och senare distribution av Enersize aktier till aktieägarna. Transaktionen inkluderar vidare omnotering av Enersize, sedan Bolaget bytt namn till TeraFactory Oyj, på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt omnotering av Enersize Sverige. Förutsatt att Transaktionen slutförs kommer Enersize aktieägare att äga 100% av Enersize Sverige och cirka 10% av TeraFactory.

Bakgrund
Enersize har under det gångna året centraliserat sin verksamhet till Enersize Sverige. Den 6 september 2021 meddelade Enersize att bolaget avser att ytterligare centralisera och effektivisera verksamheten i Enersize för att uppnå en förenklad företagsstruktur och administration och för att reducera overhead-kostnader. Bolaget informerade också om att styrelsen har undersökt olika möjligheter att uppnå detta, och att domicilbyte, fusion samt omvänt förvärv identifierades som möjliga alternativ. Sedan dess har styrelsen gjort framsteg och ett omvänt förvärv har utvecklats till att bli det främsta alternativet.

Transaktionen med TeraFactory är villkorad av följande framgångsrikt genomförda steg:

(i) Enersize överför alla tillgångar och skulder till Enersize Sverige.

(ii) Enersize delar ut 100 procent av aktierna i Enersize Sverige till Enersize aktieägare.

(iii) Båda företagen får efter planerad Transaktion villkorat godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

(iv) Enersize förvärvar 100 procent av TeraFactory genom en apporteemission mot aktier till TeraFactory. Efter emissionen äger TeraFactorys aktieägare 90 procent av aktierna (fullt utspädda) och Enersize initiala aktieägare äger cirka 10 procent (den exakta siffran avgörs i förhandlingarna) i Enersize som har bytt namn till TeraFactory.

(v) Transaktionen godkänns av extrastämmor i båda Parterna.

Parterna har kommit överens om att fortsätta arbetet och göra sina bästa ansträngningar för att nå ett slutligt avtal och avsluta Transaktionen under andra kvartalet 2022. Resultatet av förhandlingarna, den detaljerade finansiella strukturen i Transaktionen och tidsplanen kommer att publiceras i ett senare skede efter due diligence har gjorts och förutsatt att Aktieköpsavtalet slutförs mellan Parterna.

Vi är glada över att ha nått en avsiktsförklaring som kan ha betydande fördelar för Enersize aktieägare. Styrelsen har tittat på flera sätt att effektivisera vår företagsstruktur och vi har nu kommit överens om att göra vårt bästa för att slutföra ett omvänt förvärv med TeraFactory. Det är en komplex process, men jag hoppas på ett framgångsrikt resultat som skulle göra Enersize till ett svenskt bolag med en betydligt lägre kostnadsbas. Enersize aktieägare skulle också äga aktier i ett nytt bolag, TeraFactory som har riktigt spännande möjligheter ”, säger Anders Lundström, styrelseordförande i Enersize.

Om TeraFactory
TeraFactory kommer att leverera billiga energilagringssystem för batterier i stor skala med affärsmodell BaaS (Battery as a Service). TeraFactory affärsmodell och dess egenutvecklade MCT-cellteknik har utvecklats under årens lopp baserat på grundaren Jukka ”akkuJukka” Järvinens decennier av praktiska erfarenheter i flera litiumjonbatteriföretag och fabriker sedan slutet av 1990-talet. Nuvarande leveranser sker med förvärvade system tills den nya batterifabriken är klar och i produktion i Janakkala Finland. TeraFactory MCT-cellteknik har en enorm volym- och kostnadsfördel jämfört med konventionell teknik som uppnås genom att använda råvaror från organiska källor och avfallsströmmar samt höghastighets- och högvolymspapper för tillverkning och beläggning. Nya leveranser av cellteknik planeras till 2023 efter att certifieringsprocesser är slutförda. TeraFactory pressmeddelande finns här: https://www.terafactory.fi/press 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS