enersize-logo 300

Enersize tecknar avsiktsförklaring med amerikanska CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Företaget") tecknar en avsiktsförklaring ("LOI") med den amerikanska partnern CTRL Systems Inc. ("CTRL Systems") där CTRL Systems kommer att använda Enersizes SaaS-plattform för Compressed Air Services för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft till den nord- och centralamerikanska marknaden.

CTRL Systems har redan en pipeline av intresserade kunder och känner en stark marknadspotential inom energioptimering av industriell tryckluft som en naturlig del av företagens ökade fokus på hållbarhet och energieffektivitet. CTRL Systems är redan etablerade inom tryckluftsoptimering i sin roll som leverantör av avancerade sensorer och instrument för datainsamling och analys av bland annat tryckluft. CTRL Systems kommer med omedelbar verkan att introducera de nya tjänsterna som möjliggörs av Enersize molnbaserade mjukvaruplattform.

LOI anger formerna för samarbetet mellan företagen och definierar partner- och prismodellen i stora drag under det att Enersize färdigställer partnerskapsavtalet. Det är CTRL Systems och Enersize avsikt att leverera förstklassig service och helhetslösningar för energioptimering av industriell tryckluft till sina kunder. Enersize kommer att utbilda och certifiera CTRL Systems för kvalitetssäkring av tjänsterna.

CTRL Systems kommer fullt ut att representera Enersize på den nordamerikanska marknaden och kommer även att utveckla Mexiko, där CTRL Systems redan har verksamhet, som en sekundär marknad. Samarbetet kommer att förnyas årligen baserat på att överenskomna försäljningsmål uppnås.

“Som svar på industrins ökande intresse av energieffektivitet och hållbarhet är CTRL Systems nya strategi att tillhandahålla de bästa lösningarna för energioptimering av industriell tryckluft. Vi inledde processen om partnerskap med Enersize eftersom vi såg deras tryckluftsexpertis, molnbaserade mjukvaruportfölj och certifieringsprogram som helt unika på marknaden. Enersize lösningar kompletterar vår portfölj på ett fantastiskt sätt och kommer att accelerera vår försäljning. Vår gemensamma avsiktsförklaring är ett viktigt steg i att bygga ett starkt och fruktbart partnerskap med Enersize”, säger Benjamin Fried, Vice President of Sales & Marketing på CTRL Systems.

“CTRL Systems är ett högt respekterat namn i branschen som leverantör av avancerade instrument för datafångst i exempelvis tryckluftsmiljöer. CTRL Systems valdes ut att leverera läckagedetekteringsteknik till NASA och internationella rymdstationen, så när de kontaktade oss blev vi mycket imponerade. Tillsammans kommer vi att kunna leverera världens mest avancerade energioptimering av industriell tryckluft och med detta hjälpa våra kunder att sänka sin energiförbrukning och minska koldioxidavtrycket samtidigt som de förbättrar sitt resultat. Avsiktsförklaringen är ett viktigt genombrott för Enersize på den viktiga amerikanska marknaden och jag ser fram emot att över tid teckna ett långsiktigt partnerskapsavtal”, säger Anders Sjögren, VD

Om CTRL Systems:

CTRL Systems, Inc., med huvudkontor i Westminster, Maryland, USA, specialiserar sig på att designa och utveckla akustisk ultraljudsteknik. Man levererar program för kvalitetskontroll, energioptimering, underhåll och industriell funktionssäkerhet. CTRL:s lösningar stöds av omfattande utbildningsprogram, analysmjukvara och databashantering, mobil datainsamling till molnet och branschledande ultraljudsenheter. För mer information om CTRL Systems, Inc., besök https://ctrlsys.com/about eller ring +1 (410) 876-5676.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS