Enersize tecknar avsiktsförklaring med partner SCOPP Solutions i Marocko

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") undertecknar en avsiktsförklaring ("LOI") med Marockanska SCOPP Solutions SARLAU ("SCOPP Solutions") där SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services SaaS-plattform för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.

SCOPP Solutions har redan en pipeline av intresserade kunder och känner ett starkt intresse för tryckluftsoptimeringstjänster. SCOPP Solutions kommer att introducera de nya tjänster som Enersizes SaaS möjliggör med omedelbar verkan, i hopp om att växa till 30 långsiktiga kontrakt (3 år eller mer) i slutet av 2021. För varje slutkund kommer SCOPP Solutions att betala en månatlig licensavgift för programvara till Enersize baserat på den installerade kompressorkapaciteten. I slutet av 2021 beräknas de månatliga återkommande intäkterna till Enersize baserat på programvarulicenser överstiga 200 kSEK.

LOI anger formerna för samarbete mellan företagen och beskriver på hög nivå partner- och prismodellen i stora drag medan Enersize gör de slutgiltiga ändringara i partnerskapsavtalet. SCOPP Solutions och Enersize avser att leverera förstklassig service till slutkunderna, och Enersize kommer att utbilda och certifiera SCOPP Solutions.

SCOPP Solutions kommer att få exklusivitet i Marocko för 2021 och exklusiviteten kommer att förlängas med ett år i taget baserat på om SCOPP lyckas locka 30 eller fler nya slutkunder per år som använder Enersizes SaaS.

"SCOPP Solutions nya strategi är att erbjuda bästa möjliga digitala energilösningar till sina kunder som svar på energieffektivitetsutmaningar och skyldigheter. Vi engagerade oss i en partnerskapsutvecklingsprocess med Enersize baserat på deras gedigen erfarenhet och banbrytande lösning för att hantera energieffektivitetsfrågor relaterade till tryckluftssystem. Vi tror att framgång och förtroende kommer genom resultat och en bra relation med kunder och partners. Intent Letter är en del av grunden för att bygga ett starkt och fruktbart partnerskap med Enersize", sägerAchraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

Jag har sett relationen till SCOPP Solutions utvecklas genom det beslutsamma arbete som bygger på en ömsesidig förståelse av den unika win-win-win-situation med energioptimering för industriell tryckluft; slutkunden vinner genom att sänka energiförbrukningen och minska koldioxidavtrycket, vår partner vinner då de kan tillhandahålla professionella tjänster på tryckluftssystem med hjälp av Enersizes SaaS, och Enersize winner grund av ökade återkommande intäkter programvarulicens. Avsiktsförklaringen är en milstolpe och jag ser fram emot att teckna ett långsiktigt partnerskapsavtal",säger Anders Sjögren, VD

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS