Enersize tecknar i samarbete med Venergy nytt installationsavtal i Kina med Hankook Tire

Enersize Oyj (”Enersize”) har i samarbete med Venergy tecknat ett installationsavtal med den nya kunden Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, (“Hankook Tire”). Avtalet har tecknats med Enersize kinesiska partner Venergy som kontraktsmellanhand. Fabrikens tryckluftssystem är stort och använder mellan 45.000-55.000 MWh/år. Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system.

Hankook Tire är en ny kund för Enersize. Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på över 7MW och en årlig förbrukning på cirka 45.000-55.000 MWh.

Hankook Tire är världens 7:e största tillverkare av fordonsdäck och är ursprungligen från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut största däckstillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jiaxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jiaxing tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta automatiserade analys som en väsentlig del av analys och effektiviseringsarbetet. Installationen planeras påbörjas under augusti 2018. Installationsavtalet innefattar en avsiktsförklaring med kunden att som en andra projektfas, när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats, genomföra förhandling om villkor för vinstdelningsavtal.  


Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Hankook är en väldigt attraktiv kund. De är internationellt välkända, både inom B2B och på konsumentmarknaden och de har en stark närvaro med egna fabriker i Kina, där de även lyckats ta en marknadsledande position bland inhemska konkurrenter. Därtill är det en stor fabrik med bra besparingspotential vilket motiverar oss att skynda på processen genom att börja stegvis med ett installationskontrakt. Det visar även att Enersize partner Venergy klarar av att kontinuerligt leverera högkvalitativa kundprojekt 


Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Som vi tidigare publicerat har vi en stor kundpipeline under bearbetning och och det här är ett av de projekt som vi arbetat fram under våren och sommaren. Vi väntar oss att kunna fortsätta presentera fler realiserade projekt utifrån kundpipelinen under det innevarande och kommande kvartalen. 

 Med detta projekt breddar vi oss till ytterligare en sektor inom fordonsbranschen. Ett av Enersize huvudmål är att minska global energianvändning och CO2 utsläpp och en stor del av ett fordons utsläpp under dess livscykel kommer från tillverkningen av bilen. Med hög närvaro i fordonsindustrin och leverantörer till fordonsindustrin är det glädjande att kunna bidra till minskade utsläpp för fordonstillverkningen. 

  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018. 

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS