enersize-logo 300

Enersize tecknar i samarbete med Venergy nytt installationsavtal i Kina med Hankook Tire

Enersize Oyj (”Enersize”) har i samarbete med Venergy tecknat ett installationsavtal med den nya kunden Hankook Tire (Jiaxing) Co., Ltd, (“Hankook Tire”). Avtalet har tecknats med Enersize kinesiska partner Venergy som kontraktsmellanhand. Fabrikens tryckluftssystem är stort och använder mellan 45.000-55.000 MWh/år. Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system.

Hankook Tire är en ny kund för Enersize. Fabriken har en installerad kompressorkapacitet på över 7MW och en årlig förbrukning på cirka 45.000-55.000 MWh.

Hankook Tire är världens 7:e största tillverkare av fordonsdäck och är ursprungligen från Sydkorea. Hankook är idag en av Kinas absolut största däckstillverkare. Bolaget har fabriker över hela världen samt fabriker i Jiangsun, Jiaxing samt Chongqing i Kina. Fabriken i Jiaxing tillverkar tiotals miljoner däck årligen.

Enersize kommer utnyttja sin nya patentansökta automatiserade analys som en väsentlig del av analys och effektiviseringsarbetet. Installationen planeras påbörjas under augusti 2018. Installationsavtalet innefattar en avsiktsförklaring med kunden att som en andra projektfas, när besparingspotentialen har uppmätts och identifierats, genomföra förhandling om villkor för vinstdelningsavtal.  


Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Hankook är en väldigt attraktiv kund. De är internationellt välkända, både inom B2B och på konsumentmarknaden och de har en stark närvaro med egna fabriker i Kina, där de även lyckats ta en marknadsledande position bland inhemska konkurrenter. Därtill är det en stor fabrik med bra besparingspotential vilket motiverar oss att skynda på processen genom att börja stegvis med ett installationskontrakt. Det visar även att Enersize partner Venergy klarar av att kontinuerligt leverera högkvalitativa kundprojekt 


Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Som vi tidigare publicerat har vi en stor kundpipeline under bearbetning och och det här är ett av de projekt som vi arbetat fram under våren och sommaren. Vi väntar oss att kunna fortsätta presentera fler realiserade projekt utifrån kundpipelinen under det innevarande och kommande kvartalen. 

 Med detta projekt breddar vi oss till ytterligare en sektor inom fordonsbranschen. Ett av Enersize huvudmål är att minska global energianvändning och CO2 utsläpp och en stor del av ett fordons utsläpp under dess livscykel kommer från tillverkningen av bilen. Med hög närvaro i fordonsindustrin och leverantörer till fordonsindustrin är det glädjande att kunna bidra till minskade utsläpp för fordonstillverkningen. 

  

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2018. 

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS