Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk läkemedelsindustri

Enersize har tecknat ett avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 3MW.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system.

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 6 nya installations- eller vinstdelningskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission och noterades på First North Stockholm 15 juni.

Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical grundades i Hebei provinsen 1948 och räknas till top 10 av kinesiska läkemedelsexportörer med export till över 50 länder framförallt i Asien. Bolaget har två fabriker med 2800 anställda och totalt 20 produktionslinjer. Avtalet har tecknats i samarbete med Joint Team International som agerar affärsmässig part gentemot Shijiazhuang No.4Detta är Enersize första projekt inom läkemedelsindustrin.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Med Shijiazhuang No.4 är vi nu även aktiva inom läkemedelsindustrin. Det är extra roligt att kunna visa upp en ny kund i den här branschen då de flesta förknippar tryckluftssystem med tung industri men som vi ser här används det i stor skala inom alla typer av tillverkning. 

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

Som ordförande har det varit extra glädjande att se Sami landa den här affären då sträckan från införsäljningen till underskrivet kontrakt har gått så oerhört fort att Enersize inte ens hunnit med att presentera preliminära beräkningar för kunden innan de bestämde sig. Kunden valde att arbeta med Enersize direkt, enbart på grundval av referenser från andra Enersizeprojekt.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22  juni 2017.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS