Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk läkemedelsindustri

Enersize har tecknat ett avtal för installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem i en av Shijiazhuang No.4 Pharmaceuticals fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 3MW.

Enersize del av årliga besparingar som uppnås i projektet kommer att avtalas med kunden i en andra projektfas när besparingspotentialen, som ännu ej uppskattats, har uppmätts och identifierats genom Enersize system.

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 6 nya installations- eller vinstdelningskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission och noterades på First North Stockholm 15 juni.

Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical grundades i Hebei provinsen 1948 och räknas till top 10 av kinesiska läkemedelsexportörer med export till över 50 länder framförallt i Asien. Bolaget har två fabriker med 2800 anställda och totalt 20 produktionslinjer. Avtalet har tecknats i samarbete med Joint Team International som agerar affärsmässig part gentemot Shijiazhuang No.4Detta är Enersize första projekt inom läkemedelsindustrin.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Med Shijiazhuang No.4 är vi nu även aktiva inom läkemedelsindustrin. Det är extra roligt att kunna visa upp en ny kund i den här branschen då de flesta förknippar tryckluftssystem med tung industri men som vi ser här används det i stor skala inom alla typer av tillverkning. 

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

Som ordförande har det varit extra glädjande att se Sami landa den här affären då sträckan från införsäljningen till underskrivet kontrakt har gått så oerhört fort att Enersize inte ens hunnit med att presentera preliminära beräkningar för kunden innan de bestämde sig. Kunden valde att arbeta med Enersize direkt, enbart på grundval av referenser från andra Enersizeprojekt.”

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22  juni 2017.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS