Enersize tecknar Partneravtal med SCOPP Solutions i Marocko

Enersize Advanced Research AB ("Enersize" eller "Bolaget") har tecknat Partneravtal med den marockanska bolaget SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH ("SCOPP Solutions"). SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services, vilka är baserade på Bolagets Software-as-a-Service (“SaaS”) -plattform, för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.

Den 22 oktober 2020 skrev Enersize en avsiktsförklaring med SCOPP Solutions, och parterna har nu följt upp och undertecknat ett fullständigt Partneravtal. Sedan avsiktsförklaringen undertecknades har SCOPP Solutions lämnat offert baserat på Enersizes Compressed Air Services till sju potentiella kunder. SCOPP Solutions strävar efter att ha i gång 30 av Enersizes SaaS-abonnemang i slutet av 2021. SCOPP Solutions säljer Enersizes SaaS-abonnemang i Marocko baserat på 12-månadersperioder (vilket är kortare än 36 och 60 månader som Enersize standardiserar på i EU) och får tillfälliga rabatter på SaaS-abonnemang från Enersize för att påskynda tillväxten i Marocko. När kunder förbinder sig till SaaS-abonnemang kommer SCOPP Solutions att betala en månatlig licensavgift för programvara till Enersize baserat på kundens installerade kompressorkapacitet. I slutet av 2021 beräknas de återkommande intäkterna till Enersize baserat på SaaS-abonnemang till mer än 200 kSEK per månad. Utöver detta kommer engångsintäkter för varje kund baserat på hårdvara, utbildning och tjänster.

SCOPP Solutions har exklusivitet att representera Enersize i Marocko för 2021 och exklusiviteten kommer att förlängas med ett år i taget baserat på om SCOPP lyckas skapa 30 eller fler nya Enersize SaaS-abonnemang per år.

Vår första interaktion med den Marockanska marknaden visade ett stort intresse för energieffektivitetslösningar för industriell tryckluft. Jag har fått bra stöd och god förståelse från Enersizes ledning. Vi har kunnat bygga grunden för ett gediget partnerskap som vi formaliserar genom att skriva på Partneravtalet vid helt rätt tidpunkt för att samarbetet ska kunna fortsätta med full fart. Vi ser fram emot framgångshistorier i Marocko där våra kunder kommer att uppnå hållbara och betydande energibesparingar, säger Achraf Zerhouni, VD för SCOPP Solutions

Vi går snabbt mot att få order från SCOPP Solutions och Partneravtalet är nödvändigt för när vi går till genomförande av projekt. Jag ser fram emot praktisk utbildning av SCOPP Solutions i våra Compressed Air Services och att få igång några Marockanska kunder i våra system”, säger Anders Sjögren, VD

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS