Enersize tecknar sitt första europeiska SaaS-avtal med Saint-Gobain genom LEAQS

Enersize Oyj (”Enersize”) har tecknat sitt första SaaS (Software as a Service)-abonnemang i Europa med Saint-Gobains svenska Isoverfabrik (Saint-Gobain Sweden AB). Avtalet har tecknats genom LEAQS som Enersize sedan tidigare har tecknat ett villkorat förvärvsavtal med.

SaaS-avtalet gäller i 36 månader och har tecknats mellan LEAQS och Saint-Gobain Sweden AB och innefattar sensornätverk och mjukvaruabonnemang för mätdatainsamling, visualisering och rapportering. Enersizes del av erbjudandet innefattar SaaS-mjukvaran samt datainsamling medan LEAQS har stått för erbjudandet om sensorer och installation. Enersizes nyutvecklade automatiska kompressoranalys ingår inte i grundabonnemanget men finns tillgänglig för uppgradering när kunden så önskar. Kunden har även möjlighet att utöka sensornätverket under avtalsperioden.

Ordervärdet utgörs av abonnemangskostnad och prissättningen skiljer sig därför avsevärt från prissättningen inom Enersizes projektverksamhet där bolaget tillämpar vinstdelning av uppnådda besparingar. Totalt ordervärde mot slutkund under avtalsperioden för den aktuella baskonfigurationen utan sensorer är cirka 300 000 SEK.

Saint-Gobain har tidigare använt sig av LEAQS mjukvara för läckagesökning och reparation med vilken man åstadkommit en årlig besparing om cirka 1,2 MSEK med en återbetalningstid på under 2 månader. Avsikten med installationen av Enersizes mätsystem är att skapa en bas för att möjliggöra ytterliggare framtida besparingsåtgärder, övervakning och uppföljning.

Enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande från 2018-11-06 har Enersize tecknat avtal om att förvärva LEAQS för att dels få tillgång till den europeiska marknaden och dels få tillgång till LEAQS mjukvara för läckagesökning och läckagereperation som kompletterar Enersize egen optimeringsmjukvara mycket väl och skapar goda synergier. Förvärvet är villkorat av beslut på extra bolagsstämma den 28 november 2018. Enersize har redan påbörjat sin Europasatsning via LEAQS och ett antal erbjudanden till olika kunder avseende installation av Enersize SaaS-system har lämnats i LEAQS regi. Av dessa är Saint-Gobain det första som har lett till avtal.

Saint-Gobain Isover är ett varumärke inom Saint-Gobain-koncernen för glasullsisolering till byggindustrin. Saint-Gobain är en globalt ledande aktör inom tillverkning av glas och glasprodukter. Saint-Gobain har 197 000 anställda i 67 länder och omsatte 2016 cirka 40 miljarder EUR.


Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”En av de viktigaste punkterna i samband med vårt LEAQS-förvärv var just att kunna komma igång fort med försäljning av SaaS-abonnemang i Europa. Att fort komma igång med detta är väldigt viktigt då det kommer vara en läroprocess avseende optimal prissättning, val av rätt installationspartners och att skapa en samkörd organisation mellan Enersize och LEAQS. 


Daniel Winkler, LEAQS, kommenterar: 

”Det är trevligt att kunna presentera Enersize och LEAQS första gemensamma affär, dessutom med en högkvalitativ kund med många produktionsanläggningar runt om hela världen och som har ett genuint intresse och ambition för energieffektivisering. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS