enersize-logo 300

Enersize tecknar sitt första europeiska SaaS-avtal med Saint-Gobain genom LEAQS

Enersize Oyj (”Enersize”) har tecknat sitt första SaaS (Software as a Service)-abonnemang i Europa med Saint-Gobains svenska Isoverfabrik (Saint-Gobain Sweden AB). Avtalet har tecknats genom LEAQS som Enersize sedan tidigare har tecknat ett villkorat förvärvsavtal med.

SaaS-avtalet gäller i 36 månader och har tecknats mellan LEAQS och Saint-Gobain Sweden AB och innefattar sensornätverk och mjukvaruabonnemang för mätdatainsamling, visualisering och rapportering. Enersizes del av erbjudandet innefattar SaaS-mjukvaran samt datainsamling medan LEAQS har stått för erbjudandet om sensorer och installation. Enersizes nyutvecklade automatiska kompressoranalys ingår inte i grundabonnemanget men finns tillgänglig för uppgradering när kunden så önskar. Kunden har även möjlighet att utöka sensornätverket under avtalsperioden.

Ordervärdet utgörs av abonnemangskostnad och prissättningen skiljer sig därför avsevärt från prissättningen inom Enersizes projektverksamhet där bolaget tillämpar vinstdelning av uppnådda besparingar. Totalt ordervärde mot slutkund under avtalsperioden för den aktuella baskonfigurationen utan sensorer är cirka 300 000 SEK.

Saint-Gobain har tidigare använt sig av LEAQS mjukvara för läckagesökning och reparation med vilken man åstadkommit en årlig besparing om cirka 1,2 MSEK med en återbetalningstid på under 2 månader. Avsikten med installationen av Enersizes mätsystem är att skapa en bas för att möjliggöra ytterliggare framtida besparingsåtgärder, övervakning och uppföljning.

Enligt tidigare offentliggjort pressmeddelande från 2018-11-06 har Enersize tecknat avtal om att förvärva LEAQS för att dels få tillgång till den europeiska marknaden och dels få tillgång till LEAQS mjukvara för läckagesökning och läckagereperation som kompletterar Enersize egen optimeringsmjukvara mycket väl och skapar goda synergier. Förvärvet är villkorat av beslut på extra bolagsstämma den 28 november 2018. Enersize har redan påbörjat sin Europasatsning via LEAQS och ett antal erbjudanden till olika kunder avseende installation av Enersize SaaS-system har lämnats i LEAQS regi. Av dessa är Saint-Gobain det första som har lett till avtal.

Saint-Gobain Isover är ett varumärke inom Saint-Gobain-koncernen för glasullsisolering till byggindustrin. Saint-Gobain är en globalt ledande aktör inom tillverkning av glas och glasprodukter. Saint-Gobain har 197 000 anställda i 67 länder och omsatte 2016 cirka 40 miljarder EUR.


Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”En av de viktigaste punkterna i samband med vårt LEAQS-förvärv var just att kunna komma igång fort med försäljning av SaaS-abonnemang i Europa. Att fort komma igång med detta är väldigt viktigt då det kommer vara en läroprocess avseende optimal prissättning, val av rätt installationspartners och att skapa en samkörd organisation mellan Enersize och LEAQS. 


Daniel Winkler, LEAQS, kommenterar: 

”Det är trevligt att kunna presentera Enersize och LEAQS första gemensamma affär, dessutom med en högkvalitativ kund med många produktionsanläggningar runt om hela världen och som har ett genuint intresse och ambition för energieffektivisering. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only): 

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com 

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS