Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Enersize har tecknat ett fyraårigt avtal för vinstdelning baserat på installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos BOE Technology Center som är BOEs pilot- och förseriefabrik. Detta är Enersize tredje projekt med BOE Group. Den årliga besparingspotentialen uppskattas kunna uppgå till 0,6–1,2 MSEK.

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 5 nya installationskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission och noterades på First North Stockholm 15 juni.

BOE Technology Center är BOE Groups pilotfabrik för förserieproduktion och utprovning av nya produktionsmetoder som är avsedda att användas för uppsättning av nya produktionslinor och fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 0,5MW. Detta är Enersize tredje projekt för BOE Group. Avtalet har tecknats i samarbete med Joint Team International som agerar affärsmässig part gentemot BOEEnersize har sedan tidigare ett pågående vinstdelningsavtal med en av BOEs fabriker i Peking samt installationsavtal med ytterligare en BOE fabrik i Peking. BOE Group är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare. BOE Group driver 8 fabriker i Kina.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Med en installation hos BOE Technology Centre så kommer vi rakt in i hjärtat på BOE Group. I den här fabriken provas alla kommande produktionsmetoder innan de implementeras i BOEs befintliga eller nybyggda fabriker. Att Enersize blivit erbjudna att arbeta med BOE Group i just denna fabrik är verkligen ett tecken på hur uppskattade vi har blivit hos BOE.”

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

BOE har tydligt uttryckt sitt intresse för den helautomatiserade teknik vi håller på att utveckla och denna installation i deras pilot- och förseriefabrik ger dem väldigt bra möjligheter att i en kontrollerad miljö kunna prova ut vår nya teknik även i tidiga stadier, något vi ser både BOE och Enersize senare kommer kunna dra nytta av genom tidigare implementation i övriga BOE anläggningar”


Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS