enersize-logo 300

Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Enersize har tecknat ett fyraårigt avtal för vinstdelning baserat på installation av bolagets system för mätning och effektivitetsanalys av industriella tryckluftssystem hos BOE Technology Center som är BOEs pilot- och förseriefabrik. Detta är Enersize tredje projekt med BOE Group. Den årliga besparingspotentialen uppskattas kunna uppgå till 0,6–1,2 MSEK.

Enersize har sedan årsskiftet tecknat 5 nya installationskontrakt i Kina. Bolaget har nyligen genomfört en fulltecknad spridningsemission och noterades på First North Stockholm 15 juni.

BOE Technology Center är BOE Groups pilotfabrik för förserieproduktion och utprovning av nya produktionsmetoder som är avsedda att användas för uppsättning av nya produktionslinor och fabriker. Kapaciteten för fabrikens tryckluftssystem uppgår till ca 0,5MW. Detta är Enersize tredje projekt för BOE Group. Avtalet har tecknats i samarbete med Joint Team International som agerar affärsmässig part gentemot BOEEnersize har sedan tidigare ett pågående vinstdelningsavtal med en av BOEs fabriker i Peking samt installationsavtal med ytterligare en BOE fabrik i Peking. BOE Group är noterat på Shenzhenbörsen och största aktieägare är kinesiska staten. BOE Group har en årsomsättning på över 6,9 Miljarder EUR (2015) och rankas som världens 3:e största plattskärmstillverkare. BOE Group driver 8 fabriker i Kina.

Sami Mykkänen, VD Enersize, kommenterar: 

”Med en installation hos BOE Technology Centre så kommer vi rakt in i hjärtat på BOE Group. I den här fabriken provas alla kommande produktionsmetoder innan de implementeras i BOEs befintliga eller nybyggda fabriker. Att Enersize blivit erbjudna att arbeta med BOE Group i just denna fabrik är verkligen ett tecken på hur uppskattade vi har blivit hos BOE.”

Christian Merheim, Enersize styrelseordförande kommenterar:  

BOE har tydligt uttryckt sitt intresse för den helautomatiserade teknik vi håller på att utveckla och denna installation i deras pilot- och förseriefabrik ger dem väldigt bra möjligheter att i en kontrollerad miljö kunna prova ut vår nya teknik även i tidiga stadier, något vi ser både BOE och Enersize senare kommer kunna dra nytta av genom tidigare implementation i övriga BOE anläggningar”


Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only):

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-post: sami.mykkanen@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2017.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad mjukvara för datainsamling och analys åstadkommer Enersize upp till 30% energibesparing i industriella tryckluftsystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör 5% av hela världens elkonsumtion. Enersize delar förtjänsten av energibesparingen med kunden, som inte behöver betala något för lösningen utan enbart dela med sig av gjorda besparingar. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolagets är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS