Enersize undertecknar ramavtal med Adenergy

Enersize Oyj (“Enersize” eller “Bolaget”) meddelar idag att dotterbolaget Enersize Advanced Research AB skrivit på ett ramavtal med Kina-baserade Adenergy som reglerar grundläggande rättigheter och skyldigheter mellan bolagen. I och med detta är förutsättningarna för närmare samarbete tillgodosedda och bolagen avser att intensifiera samarbetet för att nå ut till kunder enligt Enersizes skalbara affärsmodell som bygger på mjukvarulicensiering.

Enersize Oyj, moderbolaget till Enersize Advanced Research AB, meddelade i somras att ett avsiktsavtal hade upprättats (publicerat 5 juli 2019), och i höstas om att avtalsförhandlingarna påskyndades (publicerat den 6 september 2019). Resultatet av dessa förhandlingar har nu realiserats som ett ramavtal mellan Enersize Advanced Research AB och Adenergy, ett dotterbolag till Aden Group med 26 000 anställda.

Förhandlingarna intensifierades i september eftersom Adenergy började förbereda för pilotprojekt tillsammans med Enersize och Enersize ville ha ett grundläggande skydd på plats innan Bolaget vidarutbildade Adens personal. Ramavtalet som nu skrivits på utgör en bas för bolagen att bygga samarbetet på genom att det innehåller ömsesidigt skydd för bolagens immaterialrätt, konkurrensklausuler och ämnade att skydda Enersize, samt ett ömsesidigt värvningsförbud.

Nu arbetar bolagen tillsammans vidare mot att nå fler kunder och få ordrar på redan offererade pilotprojekt. Prismodeller diskuteras och anpassas successivt efter de samarbetsformer som bolagen finner är lämpliga. Målet med pilotprojekten är att hitta rätt samarbetsmodell för uppskalning till Aden Groups hela säljstyrka. Aden har ett team på ca fem personer som dagligt är aktiva i samarbetet och som jobbar mot kunder både i Kina och Korea. Bolagen avser att i närtid utföra internutbildning och externa seminarium för att nå ut till fler kunder.

Om Adenergy

Adenergy är ett helägt dotterbolag till Aden Group. Aden Group är baserade i Shanghai och pionjärer inom en omfattande REALM-modell (“Responsible enterprise asset & life management”, översatt ungefär ”ansvarsfull förvaltning av företagsegendom och -arbetskraft”) för integrerad facility management (IFM) med 26 000 anställda, verksamhet i 25 länder och 80 olika kinesiska städer. Adenergy startades 2018 av Aden med uppdraget att främja en B2B-modell för energieffektivisering och distribuerad energi med sin IoT-plattform, AEMO. Aden gör affärer med kunder inom kommersiell, industriell och privat sektor; bland dessa är många företag som är noterade på Fortune 500 beroende av ADEN för strategisk outsourcing.

Om Enersize nya affärsmodell som riktar sig mot Facility Managementbolag

Enersizes nya affärsmodell innebär att försäljning, installation och utförande av övervaknings- och effektiviseringstjänster i huvudsak ska drivas av fristående distributörer som utgörs av större aktörer inom industriellt underhåll och service, så kallade ”Industrial Maintenance”- eller ”Facility Management”-bolag som redan har etablerade relationer med industrikunder. Enersize ansvarar för tillhandahållande av webbaserade mjukvarutjänster mot månatliga licensavgifter och står för teknisk support och tillgång till specialistkunskap. På detta sätt kan försäljningen skalas upp snabbt och med litet kapitalbehov.

Arbetet med att ta fram och förhandla avtalet mellan Aden och Enersize har varit konstruktivt och visar på att Aden menar allvar med denna satsning. Jag vill speciellt tacka Celine Fablet, chef för innovation och tekniska lösningar på Aden Services, som varit en facilitator för förhandlingarna och som driver på samarbetet mot de pilotprojekt vi nu har siktet inställt på. Det är mycket arbete som behövs för att öppna ett nytt affärsområde och Celine tillsammans med Fulvio Bartolucci, VD för Adenergy, driver på för att genomföra pilotprojekt och därefter skala upp inom Adens säljorganisation, och vi stöttar deras arbete från Enersize. Jag kommer själv besöka Aden under december för att vidareutveckla samarbetet. Det är precis så här vi vill arbeta!”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS