enersize-logo 300

Enersize upptar brygglån för att fortsätta etableringen av den nya SaaS-affärsmodellen

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om brygglån om sammanlagt 5 MSEK från två befintliga aktieägare. Bryggfinansieringen ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering samt möjliggör fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen.

Enersize har ingått avtal om bryggfinansiering enligt vilka långivarna, bestående av två aktieägare i Bolaget, åtagit sig att tillhandahålla lån och låneram om sammanlagt 5 MSEK. Brygglånet säkerhetsställer fortsatt etablering och införsäljning av den nya affärsmodellen, samt ger styrelsen möjlighet att aktivt utvärdera olika alternativ för Bolagets långsiktiga finansiering och optimala kapitalstruktur.

Bolaget har ingått låneavtal om 5 MSEK med två aktieägare i Bolaget; Staffansgården i Trää AB och Torsion Invest AB. Lånen löper med en månatlig ränta om en procent och förfaller till betalning den 31 oktober 2022. Enersize har rätt att återbetala lånen jämte ränta i förtid, kontant eller i Bolagets aktier.

Respektive långivare kan begära att Bolaget ska återbetala hela eller delar av lånet jämte ränta med aktier. Sådan konvertering ska ske genom riktad nyemission av aktier till en teckningskurs per aktie som motsvarar 30 procent rabatt i förhållande till volymvägd genomsnittskurs för Bolagets aktie under en period om 10 dagar före konverteringen. Låntagarna ges därutöver företrädesrätt att agera garant i samtliga emissioner som Bolaget kan komma att meddela under lånets löptid.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS