enersize-logo 300

Enersize utser ny VD

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize”) har utsett Anders Sjögren som ny VD för Enersize. Anders Sjögren tillträder omgående och ersätter därmed Sami Mykkänen som bolagets VD. I samband med att Anders Sjögren tillträder som VD utses även Daniel Winkler (tidigare VD för LEAQS/LMS) som globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring i Enersize.

Beslutet att utse ny VD och sälj- och marknadsansvarig görs i ett led att driva Enersize till positivt kassaflöde under kommande år. Styrelsens bedömning är att bolaget med Anders som VD och Daniel som ansvarig för försäljning, får bolaget ett ledarskap med bästa förmåga att kapitalisera på kombinationen av bolagets tekniklösningar och Daniels marknadskännedom och försäljningsnätverk.

Anders Sjögren har tidigare haft positioner i Enersize som forskningschef och CTO och har i den rollen drivit Enersizes verksamhet i Lund och åstadkommit stora framsteg inom utvecklingen av molnplattformen och analysmjukvaran. Anders Sjögren har även varit en del av ledningsgruppen och har därmed redan en övergripande insikt i Enersizes verksamhet och förståelse för kundernas situation. Anders Sjögren är Teknologie Doktor i fysik och har sedan tidigare lång erfarenhet av arbete på ledningsgruppsnivå i börsnoterade bolag. Anders Sjögren har även verkat som interim CFO för Anoto AB och varit ansvarig för Anoto AB omstruktureringsarbete och outsourcing av den svenska verksamheten.

Daniel Winkler var tidigare VD och grundare av LEAQS/LMS och har många års erfarenhet av försäljning mot Enersize kundkategori, ett enormt kontaktnät i branschen samt stor kunskap om tryckluftssystem och kundernas behov. Daniel har starkt fokus på försäljning och god förståelse för säljmetodik, säljorganisation och marknadsföring.

Enersize styrelse ser stora fördelar med att ha rekryterat en ny VD internt som redan har god kännedom om bolaget, god förmåga att genomföra snabba förändringar samt rätt bakgrund för att driva styrelsens långsiktiga vision för bolaget. Styrelsens bedömning är att Anders Sjögren är rätt person för att förverkliga den av styrelsen beslutade strategin genom att dra full nytta av synergieffekterna med nyligen förvärvade LEAQS för genomförande av Europaexpansion samt driva omvandlingen av Enersize från ett projektbolag mot att bli en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för tryckluftsoptimering.

Tidigare VD Sami Mykkänen kommer från sin post i styrelsen att fortsatt bidra till att stödja den nya ledningsgruppen, inte minst för utvecklingen av de internationella affärerna med kontaktnätet i Kina. Det utgår inget avgångsvederlag till Sami Mykkänen i samband med att han lämnar VD-tjänsten.

Förutom marknadsmässig lön kommer styrelsen att utge ett optionsbaserat incitamentsprogram till Anders Sjögren. De teckningsoptioner som kommer att utges till Anders kommer emitteras inom ramen för det sedan tidigare beslutade utrymmet avseende teckningsoptioner till anställda. Antal teckningsoptioner samt villkor för dessa kommer att meddelas i samband med utställandet.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Anders Sjögren som ny VD för Enersize. Genom Anders tidigare roll i Enersize har jag fått ta del av hans förmåga till analys och handling samt sett prov på både ett väl utvecklat ledarskap och en djup teknisk och affärsmässig förståelse. Med Anders som ny VD, förvärvet av LEAQS samt senaste kapitaliseringen från Formue Nord har Enersize fina förutsättningarna för långsiktig framgång och ökat aktieägarvärde på kort sikt. Med Anders vid rodret börjar vi idag en ny spännande resa för Enersize och jag tackar därmed Sami för hans tid som VD, som innefattat många spännande steg i bolagets utveckling, inte minst att ha drivit det från start-up till noterat bolag. 

Anders Sjögren, Nytillträdd VD, kommenterar: 

”I min roll i Enersize har jag haft möjlighet att se verksamheten från insidan under en tid och genom detta sett vad som fungerar och vad som brister. På grund av mitt nära samarbete med bolagets styrelse och den samsyn vi delar om bolagets framtid, har jag kunnat vara delaktig i det strategiska arbetet med att sätta upp riktlinjer och mål. Jag är väldigt tacksam att just jag blivit utvald för att föra bolaget i en ny riktning som jag verkligen tror på. Jag ser med stor spänning på framtiden och vad vi kan utföra tillsammans i det starka team som finns i bolaget. 

Sami Mykkänen, avgående VD, styrelseledamot kommenterar: 

”Efterhand som bolaget utvecklats och vi lärt känna kunderna och marknaden bättre, är det tydligt att Enersize nyskapande mjukvaror och de möjligheter dessa ger genom licens och abonnemangsförsäljning är det område där det finns bäst framtidspotential. Med köpet av LEAQS har vi nu blivit ännu mera av ett mjukvarubolag och därför har vi gemensamt beslutat att anpassa bolagets ledning för att bäst ta tillvara på detta. Med detta lämnar jag nu med varm hand över min roll som VD till Anders men kommer kvarstå i styrelsen och därifrån fortsätta bidra till arbetet med att driva de kinesiska projekten mot positivt kassaflöde. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. info@sedermera.se +46 40 615 14 10

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)733-451 175

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 December 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS