Enersize utser ny VD

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize”) har utsett Anders Sjögren som ny VD för Enersize. Anders Sjögren tillträder omgående och ersätter därmed Sami Mykkänen som bolagets VD. I samband med att Anders Sjögren tillträder som VD utses även Daniel Winkler (tidigare VD för LEAQS/LMS) som globalt ansvarig för försäljning och marknadsföring i Enersize.

Beslutet att utse ny VD och sälj- och marknadsansvarig görs i ett led att driva Enersize till positivt kassaflöde under kommande år. Styrelsens bedömning är att bolaget med Anders som VD och Daniel som ansvarig för försäljning, får bolaget ett ledarskap med bästa förmåga att kapitalisera på kombinationen av bolagets tekniklösningar och Daniels marknadskännedom och försäljningsnätverk.

Anders Sjögren har tidigare haft positioner i Enersize som forskningschef och CTO och har i den rollen drivit Enersizes verksamhet i Lund och åstadkommit stora framsteg inom utvecklingen av molnplattformen och analysmjukvaran. Anders Sjögren har även varit en del av ledningsgruppen och har därmed redan en övergripande insikt i Enersizes verksamhet och förståelse för kundernas situation. Anders Sjögren är Teknologie Doktor i fysik och har sedan tidigare lång erfarenhet av arbete på ledningsgruppsnivå i börsnoterade bolag. Anders Sjögren har även verkat som interim CFO för Anoto AB och varit ansvarig för Anoto AB omstruktureringsarbete och outsourcing av den svenska verksamheten.

Daniel Winkler var tidigare VD och grundare av LEAQS/LMS och har många års erfarenhet av försäljning mot Enersize kundkategori, ett enormt kontaktnät i branschen samt stor kunskap om tryckluftssystem och kundernas behov. Daniel har starkt fokus på försäljning och god förståelse för säljmetodik, säljorganisation och marknadsföring.

Enersize styrelse ser stora fördelar med att ha rekryterat en ny VD internt som redan har god kännedom om bolaget, god förmåga att genomföra snabba förändringar samt rätt bakgrund för att driva styrelsens långsiktiga vision för bolaget. Styrelsens bedömning är att Anders Sjögren är rätt person för att förverkliga den av styrelsen beslutade strategin genom att dra full nytta av synergieffekterna med nyligen förvärvade LEAQS för genomförande av Europaexpansion samt driva omvandlingen av Enersize från ett projektbolag mot att bli en världsledande leverantör av mjukvarutjänster för tryckluftsoptimering.

Tidigare VD Sami Mykkänen kommer från sin post i styrelsen att fortsatt bidra till att stödja den nya ledningsgruppen, inte minst för utvecklingen av de internationella affärerna med kontaktnätet i Kina. Det utgår inget avgångsvederlag till Sami Mykkänen i samband med att han lämnar VD-tjänsten.

Förutom marknadsmässig lön kommer styrelsen att utge ett optionsbaserat incitamentsprogram till Anders Sjögren. De teckningsoptioner som kommer att utges till Anders kommer emitteras inom ramen för det sedan tidigare beslutade utrymmet avseende teckningsoptioner till anställda. Antal teckningsoptioner samt villkor för dessa kommer att meddelas i samband med utställandet.

Christian Merheim, Styrelseordförande Enersize, kommenterar: 

”Jag är mycket nöjd över att kunna presentera Anders Sjögren som ny VD för Enersize. Genom Anders tidigare roll i Enersize har jag fått ta del av hans förmåga till analys och handling samt sett prov på både ett väl utvecklat ledarskap och en djup teknisk och affärsmässig förståelse. Med Anders som ny VD, förvärvet av LEAQS samt senaste kapitaliseringen från Formue Nord har Enersize fina förutsättningarna för långsiktig framgång och ökat aktieägarvärde på kort sikt. Med Anders vid rodret börjar vi idag en ny spännande resa för Enersize och jag tackar därmed Sami för hans tid som VD, som innefattat många spännande steg i bolagets utveckling, inte minst att ha drivit det från start-up till noterat bolag. 

Anders Sjögren, Nytillträdd VD, kommenterar: 

”I min roll i Enersize har jag haft möjlighet att se verksamheten från insidan under en tid och genom detta sett vad som fungerar och vad som brister. På grund av mitt nära samarbete med bolagets styrelse och den samsyn vi delar om bolagets framtid, har jag kunnat vara delaktig i det strategiska arbetet med att sätta upp riktlinjer och mål. Jag är väldigt tacksam att just jag blivit utvald för att föra bolaget i en ny riktning som jag verkligen tror på. Jag ser med stor spänning på framtiden och vad vi kan utföra tillsammans i det starka team som finns i bolaget. 

Sami Mykkänen, avgående VD, styrelseledamot kommenterar: 

”Efterhand som bolaget utvecklats och vi lärt känna kunderna och marknaden bättre, är det tydligt att Enersize nyskapande mjukvaror och de möjligheter dessa ger genom licens och abonnemangsförsäljning är det område där det finns bäst framtidspotential. Med köpet av LEAQS har vi nu blivit ännu mera av ett mjukvarubolag och därför har vi gemensamt beslutat att anpassa bolagets ledning för att bäst ta tillvara på detta. Med detta lämnar jag nu med varm hand över min roll som VD till Anders men kommer kvarstå i styrelsen och därifrån fortsätta bidra till arbetet med att driva de kinesiska projekten mot positivt kassaflöde. 

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. info@sedermera.se +46 40 615 14 10

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Christian Merheim, styrelseordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com   

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)733-451 175

E-post: anders.sjogren@enersize.com

  

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 December 2018.

Enersize i korthet  

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com 

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS