enersize-logo 300

Enersize – VD-brev januari 2019

Nu börjar ett nytt år och jag har arbetat en månad i min nya roll som VD för Enersize. Jag är mycket tacksam för den positiva attityden som de anställda bemöter mig med och jag upplever att det finns ett starkt stöd för de förändringar som jag arbetar med. Som VD har jag en annorlunda helhetsbild av företaget och jag skulle vilja ge er en inblick i vad jag har fått erfara hittills, samt delge mina planer för framtiden.

Anders, Sjögren VD

Kina och Bo Kuraa

Alltsedan Enersize noterades på Nasdaq Stockholm First North i juni 2017 så har fokus varit på den kinesiska marknaden och stora vinstdelningsprojekt som bygger på energibesparing. Marknaden i Kina är lovande för Enersize med många potentiella och pågående kontrakt, men så här långt medger vi att våra affärer i Kina har inneburit lite inkomster. Vad är anledningen till detta och vad gör vi åt situationen?

Så som vi tidigare kommunicerat har energibesparingsprojekt blivit försenade på grund av orsaker som ligger utom vår kontroll, till exempel övergripande fabriksrenoveringar och förändringar i företagsledningar. Dock har vi också identifierat ett tydligt hinder i att många kinesiska fabriker har tryckluftssystem som är i stort behov av renovering. Sådant arbete kan kräva stora investeringar och stjäla kundernas fokus innan vi hinner börja med några större energibesparingsåtgärder. Med vår nuvarande affärsmodell så blir en historik av undermåligt underhåll i fabriker ett hinder som försenar energibesparingsprojekt redan på ett tidigt stadium.

Vidare så har Enersizes partnerskap i Kina varit avhängigt av att företaget kan tillföra expertis och resurser på ett sätt som vi inte kunnat möta förrän nyligen.

Ovan nämnda problem har lett till osäkerhet mellan kunder, partnerföretag och Enersize, och därigenom lett till en utdragen process från försäljning till optimering. Jag arbetar redan för att ändra och förbättra denna situation och vi ser fram emot att diskutera med våra kinesiska partnerföretag för att sätta nya regler och ansvarsområden för vårt samarbete med mål att optimera affärerna. Enersize rör sig obevekligen mer mot att bli ett mjukvaruföretag, en förändring som förstärks av uppköpet av LEAQS (se press-release 2018-11-06), och vi förväntar oss att vi även i Kina kommer att göra affärer utifrån andra affärsmodeller än vinstdelning.

Bo Kuraa, som har arbetat för Enersize sedan våren 2018 har spenderat det mesta av sin tid i Kina som hyrd konsult och förser oss nu med kritisk information som hjälper oss att fokusera våra krafter. Vi går igenom varje kundprojekt och gör upp tydliga planer tillsammans med kunderna så att vi kan göra ett minimum av underhåll för att vi med hjälp av vår mjukvara ska kunna åstadkomma föreslagna besparingar i de kinesiska vinstdelningsprojekten.

Bo Kuraa

Bo har blivit en viktig tillgång för Enersize och jag är mycket glad att kunna tillkännage att vi nu har genomfört en acqui-hire av hans danska företag, BKU Consult. Från och med nu arbetar Bo exklusivt för Enersize och ingår i vår nya ledningsgrupp. Han kommer att arbeta regelbundet från kontoret I Lund och samverka med mjukvarugruppen där för att finslipa algoritmer och verktyg för automatisk analys.

Bo har en examen som mekanikingenjör vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Köpenhamn och har meriter från sin 27 år långa karriär inom energiledning, industriell energirevision och optimering av tryckluftssystem. Han har haft flera nyckelroller under genomförandet av energibesparingsprojekt i flera typer av företag i Danmark, Mellanöstern och Asien. Bo har djupgående kunskaper inom energieffektivisering inom industriell tryckluft, kyla, HVAC, pumpar, värmeväxlare och värmeåtervinning. Han är också en expert certifierad enligt FN (UNIDO) International Energy Management System och FN (UNIDO) International Compressed Air System Optimization och har personligen lett flera optimeringsprojekt inom tryckluft i FNs och Världsbankens regi.

Europa och LEAQS

Enersize kick-startar sina affärer i Europa genom det nyligen förvärvade LEAQS och Daniel Winkler (VD på LMS Nordic AB). Daniel har mer än 25 års erfarenhet av läckagekontroll i tryckluftssystem och hans egenutvecklade LEAQS ”Software as a Service” (SaaS) är byggd för att stötta processen från att hitta läckor till den viktigaste delen, nämligen att laga läckorna. Vi kommer naturligtvis att integrera våra två SaaS (LEAQS och Enersizes molnmjukvara), men faktum är att vi kommer att klara oss alldeles utmärkt med nuvarande konfiguration. LEAQS har redan tusentals registrerade kunder, och deras arbete med läckagekontroll kommer att förenklas och förbättras genom övervakning, vilket är vad Enersize kan göra. Detta gör att vi snabbt kommer att kunna öka antalet installationer och få direktkontakt med kunder där vi kan introducera våra unika metoder för att optimera tryckluftssystem. Kombinationen är oslagbar och jag kan knappt vänta på att se Daniel och Bo agera på denna möjlighet tillsammans!

Daniel Winkler

Det är med glädje som vi också välkomnar Daniel till Enersizes ledningsgrupp. Han är en mycket erfaren säljare som under lång tid har arbetat ensam. Nu när han är en del av vårt team kommer vi att lyfta fram det som han har lärt sig genom åren. LEAQS har arbetat med tryckluftsutbildning i mer än 17 år. Vi kommer att drastiskt öka våra aktiviteter och erbjudanden inom detta område. Tryckluftssystem är komplexa och det är viktigt att kunderna förstår hur de olika delarna i systemen samverkar. Att hantera och tolka data är centralt för att åstadkomma resultat, men det tar tid att förklara. Det är därför idealiskt att erbjuda ett forum för utbildning och utbyte av idéer för att förstå Enersizes koncept. Vi planerar att hålla flera seminarier i år i Norden, och vi börjar med ett i Lund i mars 2019. Det är ett perfekt event att deltaga i för er som arbetar med energi-, hållbarhet- och fastighetsförvaltning. Detta är en modell vi tror kommer att fungera globalt.

Kontakta oss på sales@enersize.com om du vill ha mer detaljer eller vill deltaga.

Daniel tar med sig ytterligare en spännande möjlighet till Enersize som kan innebära ett stort steg i företagets europeiska affär; vi kommer att närma oss det största tjänsteleverantörerna i industrin, till exempel företag inom fastighetsförvaltning med tusentals kunder i norden, och erbjuda våra SaaS som en del av deras välpaketerade erbjudande. Denna möjlighet är i linje med vårt mål att snabbt skala upp affären genom att sälja licenser.

Organisation

En naturlig del av arbetet som ny VD är att granska organisationen. Några ändringar är redan gjorda eller är pågående. Den nya ledningsgruppen består av Bo, Daniel och jag. Kostnader har reducerats, och effektiviteten förbättrats genom neddragningar av antalet anställda i Helsingfors. Jag tror att det som LEAQS har på gång kommer att ändra hur vi arbetar inom Enersize, och det kommer utan tvekan också att påverka vår kinesiska affär. Eventuellt kommer vi att förstärka med säljresurser i Europa för att stödja den här utvecklingen.

Slutord

Jag är stolt över att arbeta för Enersize. Det finns många därute som är bra på att sälja, utveckla mjukvara eller underhålla tryckluftssystem. Vi på Enersize är bra och blir bättre på den tvärvetenskapliga kombinationen av dessa områden. Det finns inte många företag som arbetar så här. Med Daniel och Bo har vi två av de mest erfarna personerna i Europa på sälj och underhåll av tryckluftssystem, och tillsammans med min expertis inom forskning och utveckling har vi en kärngrupp som kan starta ny era inom Enersize. Vi tror på Enersize och vi ser fram emot att arbeta med er på denna resa.

Anders Sjögren, VD

————————————

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS