enersize-logo 300

Enersize VD och Ordförande kommenterar – Nya möjligheter efter styrelsebeslut

Styrelsens meddelande om ett kapitaltillskott ger bolaget nya möjligheter att möta marknadens behov. Det löser även bolagets going concern och medger därmed de planerade utökningarna av sälj och teknik on site.

Enersize har genomgått ett mycket hårt förändringsarbete under våren och det fortsätter för att få ner kostnader. Det finns ett behov av fler tekniker och mer säljkraft för att kunna möta intresset från marknaden. Kapitaltillskottet löser bolagets Going Concern och möjliggör rekrytering av nya säljare och tekniker för att kunna levererar till kunder på ett kvalitetsmässigt bra sätt, snabbare möta behoven och spara pengar vilket i slutändan också ger bättre intäktspotential för alla parter.

”Under helgen har jag själv varit med ute på en av våra kunders fabriker med vår CTO och COO för att se hur arbetet genomförs, hur vi använder vår mjukvara och hur vi på bästa sätt kan serva våra kunder och lösa deras problem på ett smidigt och bra sätt. Det har varit synnerligen intressant och jag uppskattar att få vara med och själv se hands on vad vi gör bra och vad vi eventuellt kan bli ännu bättre på.”, säger VD, Johan Olson, Enersize

Enersize kommer med nytt kapital stå bättre rustade att och kan lägga till nya resurser för att ytterligare hjälpa kunderna på plats med optimering och anpassning. Detta är en tydligt trång sektor och genom att bredda vår service både direkt och via partners kommer våra kunder att snabbare få resultat.

”Med kapitaltillskottet nu och den garanterade optionen i höst får Enersize den bas som behövs för bolagets Going Concern. Vid full tecknad option i höst har vi de resurser enligt plan vi behöver in i 2024 vilket är ett mycket viktigt steg som gör att vi kan fokusera på vårt mål. Just nu har det varit lite som att gasa och bromsa samtidigt i en stor omstrukturering men det känns som vi når resultat och att vi följer en plan som kommer ta oss till vårt mål att kunna leverera mer och bättre till kunderna både i EU och på världsmarknaden. Det är viktigt för energikrisen är inte över och i framtiden tror jag heller ingen kommer acceptera att man medvetet slösar bort motsvarande 50% av energin man förbrukar. Det är helt enkelt inte ok.”, säger Alexander Fällström, Styrelseordförande, Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS