150 150 Enersize

Förändringar i Enersizes styrelse och ledning

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att bolagets styrelse idag utsett en ny ordförande, Anders Lundström, samt att avgående ordförande, Thomas Bengtsson, tar plats i ledningsgruppen som interims-CFO.

Anders Lundström började sitt arbete i Enersizes styrelse den 1 december 2020. Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin, styrelseordförande i Frank digital experiences och styrelsemedlem i Envirologic (listad på Spotlight). Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 –2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 senior konsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Thomas Bengtsson blev invald i Enersize styrelse 17 april 2018 och tog över som ordförande efter Christian Merheim i april 2019. Thomas Bengtsson, född 1972, har en civilekonomexamen (M.Sc. Economics) vid Lunds universitet samt en utbildning i IFL, Valuation and Corporate finance från Handelshögskolan i Stockholm. Bengtsson har lång erfarenhet inom både cleantech och svensk industri och driver eget bolag inom bl.a. elproduktion från vindkraft. Bengtsson har varit senior rådgivare för svenska Näringslivsdepartementet där han bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB, Inlandsinnovation AB samt Fouriertransform AB. Förutom styrelseuppdrag i Almi Invest AB under 2008-2011 och Inlandsinnovation AB har Bengtsson även varit vice ordförande för Industrifonden 2011-2014. Thomas Bengtsson har även arbetat på internationell nivå, bl.a. som expert för EU-kommissionen.

Att Anders Lundström tar över ordförandeskapet är ett naturligt steg i utvecklingen för Enersize. Anders Lundström har lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring och har därför en idealisk profil för att leda bolaget vidare nu när sälj- och marknadsföringsorganisationen växer. Anders har ett härligt driv och engagemang och jag ser fram emot vårt samarbete!
Det är med glädje som jag välkomnar Thomas Bengtsson, avgående styrelseordförande, till ledningsgruppen i rollen som interims-CFO. Thomas och jag har jobbat nära varandra en längre tid och Thomas har tagit alltmer ansvar för finansarbetet. Enersize växer och Thomas kommer att arbeta med både strategiska frågor och det dagliga operativa finansarbetet, vilket frigör värdefull tid för mig och skapar bättre förutsättningar för Enersize!”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize