Förändringar i Enersizes styrelse och ledning

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att bolagets styrelse idag utsett en ny ordförande, Anders Lundström, samt att avgående ordförande, Thomas Bengtsson, tar plats i ledningsgruppen som interims-CFO.

Anders Lundström började sitt arbete i Enersizes styrelse den 1 december 2020. Anders Lundström, född 1964, är utbildad civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Han är idag aktiv som styrelseordförande för W5 Solutions AB, ett bolag som levererar högteknologiska lösningar till bland annat försvarsindustrin, styrelseordförande i Frank digital experiences och styrelsemedlem i Envirologic (listad på Spotlight). Lundströms tidigare erfarenheter inkluderar bland annat rollen som styrelseledamot och VD i Svenska Aerogel Holding AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market. Under perioden 2005 –2010 var Anders Lundström VD på Newbeam AB. Han var 2001–2005 VD och styrelseledamot på PAf Rekrytering AB och 1998–2001 senior konsult på SEE Headhunting & Consulting. Dessförinnan innehade Anders Lundström affärsledande roller inom Poolia-koncernen samt på Rexroth Mecman.

Thomas Bengtsson blev invald i Enersize styrelse 17 april 2018 och tog över som ordförande efter Christian Merheim i april 2019. Thomas Bengtsson, född 1972, har en civilekonomexamen (M.Sc. Economics) vid Lunds universitet samt en utbildning i IFL, Valuation and Corporate finance från Handelshögskolan i Stockholm. Bengtsson har lång erfarenhet inom både cleantech och svensk industri och driver eget bolag inom bl.a. elproduktion från vindkraft. Bengtsson har varit senior rådgivare för svenska Näringslivsdepartementet där han bl.a. varit delaktig i etableringen av Almi Invest AB, Inlandsinnovation AB samt Fouriertransform AB. Förutom styrelseuppdrag i Almi Invest AB under 2008-2011 och Inlandsinnovation AB har Bengtsson även varit vice ordförande för Industrifonden 2011-2014. Thomas Bengtsson har även arbetat på internationell nivå, bl.a. som expert för EU-kommissionen.

Att Anders Lundström tar över ordförandeskapet är ett naturligt steg i utvecklingen för Enersize. Anders Lundström har lång erfarenhet av internationell försäljning och marknadsföring och har därför en idealisk profil för att leda bolaget vidare nu när sälj- och marknadsföringsorganisationen växer. Anders har ett härligt driv och engagemang och jag ser fram emot vårt samarbete!
Det är med glädje som jag välkomnar Thomas Bengtsson, avgående styrelseordförande, till ledningsgruppen i rollen som interims-CFO. Thomas och jag har jobbat nära varandra en längre tid och Thomas har tagit alltmer ansvar för finansarbetet. Enersize växer och Thomas kommer att arbeta med både strategiska frågor och det dagliga operativa finansarbetet, vilket frigör värdefull tid för mig och skapar bättre förutsättningar för Enersize!”, säger Anders Sjögren, VD för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS