Företrädesemission i Enersize Oyj – omvandling av BTA till aktier

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission och riktad emission som totalt tillfört bolaget cirka 42,5 MSEK.

Den företrädesemission av aktier med vidhängande teckningsoptioner som offentliggjordes den 24 september 2019 (”Företrädesemissionen”) tecknades  till totalt 81,25 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 38,2 MSEK före emissionskostnader. Härutöver tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK i en riktad emission i enlighet med styrelsens bemyndigande för kvittning av projektlån och fordringar.

Registrering av emissionerna har påbörjats hos finska bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 18 november 2019. Avstämningsdag för omvandling är den 20 november. BTA omvandlas sedan till aktier vilka beräknas bokas ut på respektive aktieägares VP-konto/depå den 22 november. Efter omvandling av BTA till aktier kommer totala antalet aktier i Enersize uppgå till 101 641 252.

ISIN-kod för aktie i Enersize, kortnamn ENERS: FI4000233317

ISIN-kod för BTA i Enersize, kortnamn ENERS BTA: SE0013222577

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS