Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien

Enersize Advanced Research AB har fått en order från det indonesiska företaget PT Cicor Panatec. Ordern gäller systemanalys och utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service-plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår initialt till motsvarande cirka 200 000 SEK (ca. 20 000 EUR), och kan sedan utökas till Enersize helhetslösning.

“Vårt budskap har spridit sig globalt. Det vittnar om att det finns både en ökad kännedom kring potentialen av tryckluftsoptimerande tjänster, och att Enersize erbjudande är attraktivt för företag inom tillverkningsindustrin världen över. Att ett enskilt tillverkningsföretag på andra sidan jorden väljer att investera i Enersize tjänster säger en hel del om hur bra våra tjänster har blivit”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

Enersize har utvecklat en trestegsmodell för tryckluftsoptimering, där det första steget Xray innefattar en komplett genomlysning av kundens tryckluftssystem med hjälp av portabla mätinstrument specifikt utvecklade för att identifiera läckage och ineffektiv användning och generering av tryckluft.

Via rekommendation tog Cicor kontakt med Enersize i syfte att genomföra en systemanalys av sitt tryckluftssystem vid sin produktionsanläggning i Batam, Indonesien. I och med att Cicor även har beställt utrustning som är nödvändig för systematiskt energioptimeringsarbete skapas förutsättningar för ytterligare Xray från någon av de elva produktionsanläggningarna inom Cicor-koncernen, samt möjligheten till utökat samarbete med användning av fler av Enersize tjänster.

PT Cicor Panatec, Batam är en avancerad tillverkare av gjutna plastdetaljer och mekaniska sammansättningar för kunder inom medicin, industri, fordon och transport.

Om Cicor Group

Cicor Group är en globalt aktiv leverantör av elektroniska lösningar för hela försörjningskedjan, från forskning och utveckling till tillverkning och hantering. Cicors har cirka 2 200 anställda på elva platser i Europa och Asien, från vilka aktörer från medicin-, industri- och flyg- och försvarsindustrin betjänas. Cicor skapar värde för sina kunder genom kombinationen av kundspecifika utvecklingslösningar, högteknologiska komponenter samt tillverkning av elektroniska enheter. Aktierna i Cicor Technologies Ltd. handlas på SIX Swiss Exchange (CICN). För ytterligare information besök webbplatsen www.cicor.com.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS