enersize-logo 300

Första ASEAN-ordern för Enersize – Får order från PT Cicor Panatec i Indonesien

Enersize Advanced Research AB har fått en order från det indonesiska företaget PT Cicor Panatec. Ordern gäller systemanalys och utrustning som används tillsammans med Enersizes Software-as-a-Service-plattform Compressed Air Services för energioptimering av industriell tryckluft. Ordervärdet uppgår initialt till motsvarande cirka 200 000 SEK (ca. 20 000 EUR), och kan sedan utökas till Enersize helhetslösning.

“Vårt budskap har spridit sig globalt. Det vittnar om att det finns både en ökad kännedom kring potentialen av tryckluftsoptimerande tjänster, och att Enersize erbjudande är attraktivt för företag inom tillverkningsindustrin världen över. Att ett enskilt tillverkningsföretag på andra sidan jorden väljer att investera i Enersize tjänster säger en hel del om hur bra våra tjänster har blivit”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

Enersize har utvecklat en trestegsmodell för tryckluftsoptimering, där det första steget Xray innefattar en komplett genomlysning av kundens tryckluftssystem med hjälp av portabla mätinstrument specifikt utvecklade för att identifiera läckage och ineffektiv användning och generering av tryckluft.

Via rekommendation tog Cicor kontakt med Enersize i syfte att genomföra en systemanalys av sitt tryckluftssystem vid sin produktionsanläggning i Batam, Indonesien. I och med att Cicor även har beställt utrustning som är nödvändig för systematiskt energioptimeringsarbete skapas förutsättningar för ytterligare Xray från någon av de elva produktionsanläggningarna inom Cicor-koncernen, samt möjligheten till utökat samarbete med användning av fler av Enersize tjänster.

PT Cicor Panatec, Batam är en avancerad tillverkare av gjutna plastdetaljer och mekaniska sammansättningar för kunder inom medicin, industri, fordon och transport.

Om Cicor Group

Cicor Group är en globalt aktiv leverantör av elektroniska lösningar för hela försörjningskedjan, från forskning och utveckling till tillverkning och hantering. Cicors har cirka 2 200 anställda på elva platser i Europa och Asien, från vilka aktörer från medicin-, industri- och flyg- och försvarsindustrin betjänas. Cicor skapar värde för sina kunder genom kombinationen av kundspecifika utvecklingslösningar, högteknologiska komponenter samt tillverkning av elektroniska enheter. Aktierna i Cicor Technologies Ltd. handlas på SIX Swiss Exchange (CICN). För ytterligare information besök webbplatsen www.cicor.com.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS