Förtydligande av information till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1

Enersize Oyj förtydligar informationen förmedlad till innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 som pressmeddelandes den 9/3. Se nedan förtydligad information.

Med anledning av företrädesemissionen 2019 har Enersize, i enlighet med villkoren för teckningsoptioner 1/2019 punkt 6.3, beslutat att alla innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 ska ha samma företrädesrätt som aktieägarna till att delta i företrädesemissionen.

Enersize TO1 kan köpas på Nasdaq First North Growth Market, ISIN-code FI4000359641, ticker ENERS TO1. Du kan använda TO1 optionerna till att teckna dig för aktier för SEK 4,00.

För att optionsinnehavare i serie TO1 ska ha möjlighet att utnyttja denna rätt ska en optionsinnehavare med stöd av teckningsoptionerna ha anmält teckning av aktier senast den 10 september 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 måste således ha tecknat sig för aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptioner 1/2019 senast den 10 september 2019 för att ha möjlighet att erhålla aktier och delta i företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO1 som inte har anmälts för teckning av aktier i syfte att delta i Företrädesemissionen är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor enligt villkoren för teckningsoptioner. Den omräknade Teckningskursen och det omräknade antalet Aktier belöper på varje Teckningsoption. Med andra ord en omräknad Teckningskurs kommer tillämpas för alla framtida Teckningar. Omräkningen utförs av Bolaget, genom styrelsen enligt beräkningen i villkoren för teckningsoptioner 1/2019 punkt 6.3.

Kompletterande information uppdateras löpande på Bolagets hemsida, https://enersize.com/rightsissue-2019/

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till Bolaget.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS