Förtydligande information avseende Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd till Enersize

Detta förtydligande innehåller ingen regulatorisk information utöver vad som tidigare meddelats utan baseras enbart på Finnspartnerships önskemål om publikt förtydligande om villkor och grunder som företagspartnerstödet grundar sig på.

Så som meddelats i pressmeddelande 2017-12-21 har Enersize erhållit en utbetalning om 97.000 EUR från Finnpartnership i december 2017 för aktiviteter inom Finnpartnerships program för företagspartnerskapsstöd. Målet med stödet var att skapa långsiktiga affärspartnerskap i Kina med syfte att öka energieffektivitet och reducera CO2 användning i Kina.

Aktiviteterna riktade sig mot joint-venture, installations- & underhållskontrakt och/eller lokal tillverkningsindustri samt minskning av industriella utsläpp.

Utbetalningen baseras på att Finnpartnership 2015 föreslog till finska utrikesministeriet att Enersize skulle erhålla ett företagspartnerskapsstöd för de ovan nämnda aktiviteterna.

Utbetalning av stödet till Enersize grundar sig i Finnpartnerships utvärdering och godkännande per 2017 av tidigare genomförda aktiviteter inom ramen för det ursprungliga beslutet. Utbetalningen ersätter Enersize i efterhand för redan tagna kostnader.

Som tidigare informerats har utbetalningen skett som en engångsutbetalning i December 2017. Enersize har förutom sedvanlig uppföljningsrapportering inga krav på ytterligare framtida motprestationer. Då utbetalningen grundar sig på redan tagna kostnader bidrar den utbetalda summan till ett positivt och för Enersize fritt förfogbart kassatillskott.

   

För mer information kontakta: 

Christian Merheim, Styrelsens Ordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com 

För mer information om Finnpartnerships och företagspartnerstöd

www.finnpartnership.fi

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS