Förtydligande information avseende Finnpartnerships företagspartnerskapsstöd till Enersize

Detta förtydligande innehåller ingen regulatorisk information utöver vad som tidigare meddelats utan baseras enbart på Finnspartnerships önskemål om publikt förtydligande om villkor och grunder som företagspartnerstödet grundar sig på.

Så som meddelats i pressmeddelande 2017-12-21 har Enersize erhållit en utbetalning om 97.000 EUR från Finnpartnership i december 2017 för aktiviteter inom Finnpartnerships program för företagspartnerskapsstöd. Målet med stödet var att skapa långsiktiga affärspartnerskap i Kina med syfte att öka energieffektivitet och reducera CO2 användning i Kina.

Aktiviteterna riktade sig mot joint-venture, installations- & underhållskontrakt och/eller lokal tillverkningsindustri samt minskning av industriella utsläpp.

Utbetalningen baseras på att Finnpartnership 2015 föreslog till finska utrikesministeriet att Enersize skulle erhålla ett företagspartnerskapsstöd för de ovan nämnda aktiviteterna.

Utbetalning av stödet till Enersize grundar sig i Finnpartnerships utvärdering och godkännande per 2017 av tidigare genomförda aktiviteter inom ramen för det ursprungliga beslutet. Utbetalningen ersätter Enersize i efterhand för redan tagna kostnader.

Som tidigare informerats har utbetalningen skett som en engångsutbetalning i December 2017. Enersize har förutom sedvanlig uppföljningsrapportering inga krav på ytterligare framtida motprestationer. Då utbetalningen grundar sig på redan tagna kostnader bidrar den utbetalda summan till ett positivt och för Enersize fritt förfogbart kassatillskott.

   

För mer information kontakta: 

Christian Merheim, Styrelsens Ordförande

Telefon: +46(0)708-182 853

E-post: christian.merheim@enersize.com 

För mer information om Finnpartnerships och företagspartnerstöd

www.finnpartnership.fi

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS