enersize-logo 300

Grönt ljus från Vinnova att starta projekt som sparar el i skånsk industri

Tillsammans med Enersize har IUC Syd (industriellt utvecklingscentrum i Skåne) nyligen blivit beviljade pengar från Vinnova för att starta ett projekt i syfte att spara energi i skånska små- och medelstora industrier. Totalt tog Vinnova emot 87 ansöknignar. Av dessa fick 31 ansökningar grönt ljus, däribland en ansökan från IUC Syd och Enersize.

Camilla Dahlin, tillförordnad VD vid IUC Syd, kommenterar beskedet från Vinnova:

– Energikrisen är här och nu. Vi är därför extra glada över detta besked. I en tuff konkurrens och bedömning av Vinnova har IUC Syd visat att vi, tillsammans med Enersize, har tekniken och kompetensen som krävs för att genomföra detta samhällsviktiga projekt. Att kapa helt onödiga eltjuvar i industrin är bra för alla: för klimatet, för överlevnad och tillväxt i små- och medelstora industrier och för hushållens plånböcker.

Så kan vi spara el motsvarande elförbrukningen hos 480 000 hushåll

Målsättningen i projektet är att minska industrins energiförbrukning i användningen av tryckluft. Runt 10 procent av industrins samlade elanvändning består idag av tryckluft. Runt hälften av användningen av tryckluften går helt till spillo och är en stor eltjuv. Beräkningar visar att besparingspotentialen är cirka 2 400 GWh per år för Sverige. Det motsvarar elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk. Detta skulle kunna sparas utan någon påverkan för produktionen.

Projektet kommer att pågå till och med den sista november 2023. I ansökan ansökte IUC Syd och Enersize om projektmedel motsvarande 490.000 SEK. Beslutet från Vinnova innebär att hela projektstödet är godkänt.

IUC Syd och Enersize har nu påbörjat urvalsprocessen av företag och kommer återkomma löpande med information kring status i projektet.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS