Handel i teckningsoptioner av serie 2-2019 inleds den 9 december 2019

Den 9 december 2019 inleds handel i Enersize Oyj:s (”Enersize”) teckningsoptioner av serie 2-2019 (TO2). Teckningsoptionerna handlas med ISIN-kod FI4000399761 och under tickern ”ENERS TO 2”. Sista handelsdag är den 27 augusti 2020.

Totalt finns 29 412 972 utestående teckningsoptioner av serie 2-2019. Teckningsoptionerna av serie 2-2019 (TO2) har lösenperiod från och med 31 augusti 2020 till och med 11 september 2020. Lösenpriset är motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 13 augusti 2020 till och med den 27 augusti 2020, dock aldrig högre än 1,30 SEK (0,12 EUR) eller lägre än 0,65 SEK (0,06 EUR). Villkoren är att det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) aktie, vilket innebär att aktier kan emitteras för sammanlagt mellan ca 19 och 38 miljoner kronor.  

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS