I dag är den sista dagen för teckning av aktier i den pågående nyemissionen

I dag den 16 oktober 2019 är den sista dagen för teckning av aktier i Enersizes pågående nyemissionen med företräde i Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Ytterligare restriktioner är tillämpliga. Vänligen se ”Viktig information” i slutet av pressmeddelandet.

 • Företräde:
  • En (1) befintlig aktie ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier.
  • Vid tecknande av två (2) nyemitterade aktier erhålls en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2/2019.
 • Emissionskurs: 0,65 kr per aktie.
 • Teckningsperiod i Sverige: 1 oktober 2019 – 16 oktober 2019.
 • Teckningsperiod i Finland: 1 oktober 2019 – 18 oktober 2019.
 • Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser och emissionsgarantier har på förhand erhållits motsvarande 60 procent av emissionsbeloppet om cirka 47 MSEK.
 • Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 22 oktober 2019.
 • Handel: Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market.
 • Rapportering av utfall av nyemissionen beräknas ske omkring den 22 oktober 2019.

Teckningsplats för Företrädesemissionen

Teckningsplatserna är:

a) I Sverige genom Mangolds webbplats www.mangold.se och

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm

(emissioner@mangold.se, tel. +46 8-503 01 580).

b) i Finland depåinstitut och kontoförande institut.

Teckningsanmälan i Sverige tas också emot av förvaltare som har avtal med Mangold om detta.

Investerarna ska följa de anvisningar som har utfärdats av förvaltarna och Mangold Fondkommission AB.

Information till finska aktieägare

För att kunna handla med aktier eller teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer en finsk aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Sweden AB:s värdepapperssystem. Om en finsk investerare förvärvar aktier genom handel på Nasdaq First North Growth Market, kommer sådan aktieägare att behöva föra över sina aktier till Euroclear Finlands system för att kunna bli registrerad som ägare i den aktieägarförteckning som administreras av Euroclear Finland.

Sådan cross-border avveckling är förenad med tillkommande kostnader och ledtider. Kontoförande institutet kommer att debiteras en överföringsavgift av Euroclear Sweden och Euroclear Finland och den avgiften och andra kostnader som debiteras av inblandade banker kommer sannolikt att läggas på aktieägaren.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enersize i samband med företrädesemissionen. Advokatfirman Smartius Oy och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legala rådgivare till bolaget.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS