Information avseende teckningsoptioner

Nedan finner ni vanliga frågor och svar

Q) Behöver jag som befintlig aktieägare göra något för att erhålla mina optioner (warrants)?

A) Nej, den som innehar aktier per avstämningsdagen kommer automatiskt erhålla optioner. Om man säljer sina aktier innan avstämningsdagen kommer man inte erhålla några optioner.

—————————————————————————————————

Q) När kommer optionerna avskiljas från aktierna, dvs från vilken dag kommer aktierna handlas utan rätt till att erhålla optioner.

A) Detta kommer ske på avstämningsdagen, innan dess handlas aktierna inklusive optionsrätt därefter utan. Enersize kommer skicka ut pressmeddelande avseende vilken dag som är avstämningsdagen när denna fastställts.

—————————————————————————————————

Q) När sker avstämningsdagen? Dvs när får jag optioner.

A) Vi vet ännu ej exakt datum. Utfärdandet av optioner behandlas fortfarande hos Euroclear samt emissionsinstitutet. Så fort Enersize har fått besked om att allt är klart kommer avstämmingsdagen publiceras med ca 5 dagars framförhållning . Enersize har dock fått besked att processen inte kommer kunna vara klar före årskiftet, målsättningen är nu att detta ska kunna ske i Januari.

—————————————————————————————————

Q) När påbörjas handel i optionerna på First North?

A) Efter avstämningsdagen kommer aktierna på Nasdaq First North Stockholm handlas utan rätt till optioner. De aktieägare som innehade aktierna på avstämningsdagen erhåller optionsrätter som bokas i deras namn. Om man säljer aktier efter avstämningsdagen så behåller man optionsrätterna. Efter avstämningsdagen ansöks det om notering på Nasdaq för optionerna. När Nasdaq godkännt noteringen kommer Enersize genom pressmeddelande informera aktieägarna om vilken dag som handeln beräknas påbörjas .

—————————————————————————————————

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS