Kompletterande information inför kommande extrastämma

Enersize Abp (“Enersize” eller “Bolaget”) har kontaktats av aktieägare med frågor inför den kommande extrastämman den 30 mars 2021 där Styrelsen söker bemyndigande för att kunna genomföra emission av aktier, och Styrelsen vill komplettera informationen i kallelsen.

Kallelsen till Enersize Abp extrastämma den 30 mars 2021 innehåller information om typen av emission. Styrelsen skriver: ”Styrelsen föreslår att bemyndigandet kan används t.ex. till företrädesemission, emission av teckningsoptioner och eventuell riktad aktieemission.” Denna text har i vissa fall tolkats som att bolaget avser att genomföra en företrädesemission, vilket inte är fallet.

Styrelsen vill komplettera informationen i kallelsen och meddelar att man avser att genomföra en eller flera riktade emissioner, samt att diskussioner med potentiella investerare pågår.

Finansieringen av Enersize är en del av Styrelsens och ledningens långsiktiga strategi för att undanröja alla finansiella osäkerheter och helt och fullt kunna satsa framåt förbi pandemin och till en situation där Bolaget har en större andel återkommande intäkter i form av abonnemang på Bolagets ”Compressed Air Services”.