enersize-logo 300

Mangold Insight presenterar uppdaterad analys av Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att Mangold Insight, fondkommissionen Mangolds analystjänst, har publicerat en uppdaterad analys av Enersize. Ett utdrag från analysen återges nedan.

Analysen i sin helhet kan läsas här. För fullständigt pressmeddelande från Mangold, se här.

Avtryck på luftrycksmarknaden
Enersize, som säljer teknik för kostnadsbesparingar i lufttrycksystem, har inlett 2021 starkt. Försäljningen för det första kvartalet uppgick till drygt 730 000 kronor, en ökning om 34 procent jämfört med samma period 2020. Enersize har bland annat öppnat upp den marockanska marknaden genom konsultbolaget Scopp Solutions som har ett omfattande kundnät. Enersize har även ingått avtal med svenska Momentum Industries. Mangold ser positivt på den förväntade effekt dessa avtal väntas bringa i form av ökad försäljning och återkommande intäkter. Vidare medför Enersizes affärsmodell hög skalbarhet vilket bidrar till attraktiva marginaler framgent.

Ställer om till försäljning av mjukvara
Enersize intäkter har tidigare härstammat från ett brett utbud av tjänster inom energieffektivisering. Bolaget förändrar nu sin försäljningsstrategi till en SaaS-modell samt expertis för energioptimering av industriell tryckluft. Omsättningen kommer genera återkommande intäkter och en skalbarhet.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS