Mangold Insight presenterar uppdaterad analys av Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att Mangold Insight, fondkommissionen Mangolds analystjänst, har publicerat en uppdaterad analys av Enersize. Ett utdrag från analysen återges nedan.

Analysen i sin helhet kan läsas här. För fullständigt pressmeddelande från Mangold, se här.

Avtryck på luftrycksmarknaden
Enersize, som säljer teknik för kostnadsbesparingar i lufttrycksystem, har inlett 2021 starkt. Försäljningen för det första kvartalet uppgick till drygt 730 000 kronor, en ökning om 34 procent jämfört med samma period 2020. Enersize har bland annat öppnat upp den marockanska marknaden genom konsultbolaget Scopp Solutions som har ett omfattande kundnät. Enersize har även ingått avtal med svenska Momentum Industries. Mangold ser positivt på den förväntade effekt dessa avtal väntas bringa i form av ökad försäljning och återkommande intäkter. Vidare medför Enersizes affärsmodell hög skalbarhet vilket bidrar till attraktiva marginaler framgent.

Ställer om till försäljning av mjukvara
Enersize intäkter har tidigare härstammat från ett brett utbud av tjänster inom energieffektivisering. Bolaget förändrar nu sin försäljningsstrategi till en SaaS-modell samt expertis för energioptimering av industriell tryckluft. Omsättningen kommer genera återkommande intäkter och en skalbarhet.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

NEWS