Momentum presenterar lyckat pilotprojekt ihop med Enersize

Momentum Industrial AB (”Momentum”) erbjuder en förenklad helhetslösning för energioptimering av industriell tryckluft. Det första steget i denna banbrytande tjänst kallas ”Läckagereduktion” och testas nu i pilotprojekt. Tjänsten Läckagereduktion använder molntjänsten ”Compressed Air Services” från Enersize Advanced Research AB (”Enersize” eller ”Bolaget”). Momentum rapporterar idag om Läckagereduktion på en svensk pilotanläggning med en realiserad årlig energibesparing på hela 33% och med en potential att spara totalt över 50%.

Enersize har tillsammans med partners i Sverige och utomlands förenklat partnermodellen och skapat en modulbaserad och integrerad molntjänst Compressed Air Services. Denna stödjer Enersizes partners så att de tillsammans med sina kunder uppnår energieffektivisering och ständigt låga läckagenivåer i kundernas tryckluftsanläggningar, bland annat genom en unik utvecklingstrappa för ständig förbättring samt kontinuerlig övervakning och systemanalys.

I Compressed Air Services ingår Q+AUDIT, som används för att momentant samla in objektiv tryckluftsdata via batteridrivna mobila givare, analysera data och skapa ett åtgärdsprogram. I nästa steg finns modulerna Q+LEAQS, som är en av världens mest använda mjukvaror för läckagesökning och -reparation, samt Q+MONI och Q+ZONE för kontinuerlig mätning och övervakning av industriell tryckluft med möjlighet att på ett vetenskapligt vis mäta läckagenivåerna och optimera helheten.

Mer information från Momentum finns på deras hemsida och LinkedIn-kanal.

Jag vill lyfta fram hur viktiga våra partnersamarbeten är för att Enersize ska kunna skala upp verksamheten. I Sverige är Momentum ledstjärnan som visar vägen med sina nya tjänster för lönsam och hållbar industriutveckling, vilka bland annat nyttjar vår modulbaserade molntjänst Compressed Air Services. På Enersize är vi fullt inriktade på att stödja Momentum i framtagandet av vad vi tror är tjänster som kan revolutionera marknaden. Tjänster som främjar en ny kultur för att driva energioptimering av industriell tryckluft. Det rapporterade resultatet är ett kvitto på att våra tjänster fungerar och jag ser fram emot fler framgångsrika projekt tillsammans med Momentum, säger VD Anders Sjögren

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

Enersize Oyj publishes investment memorandum ahead of rights issue

The board of Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has, in connection with the rights issue consisting of shares and warrants (the “Rights Issue”) published on October 24, 2022, drawn up an investment memorandum which will be available on the Company’s website enersize.com and Mangold Fondkommission AB’s (“Mangold”) website www.mangold.se. Anyone who holds shares in Enersize Oyj on the record date of 31 October 2022 has a preferential right to subscribe for shares in the Rights Issue. In the Rights Issue, one (1) held share shall give one (1) subscription right where four (4) subscription rights entitle to subscription of three (3) newly issued shares. When subscribing for three (3) newly issued shares, you will also receive three (3) free warrants of series 3/2023.

Läs mer »

NEWS