enersize-logo 300

Offentliggör årsredovisning samt handlingar inför årsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolagets reviderade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (verksamhetsberättelse) och styrelsens förslag på ny revisor inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.enersize.com) samt finns även bifogade med detta pressmeddelande. Handlingarna kan även beställas från bolaget. Årsstämma hålles den 26 april 2018 kl. 13.00 (EET) i Tekniskas Salar, adress Eerikinkatu 2, våning 6, Helsingfors, Finland.

Enersizes årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och styrelsens förslag på ny revisor finns tillgängliga på Enersizes webbplats www.enersize.com, samt bifogade med detta pressmeddelande.

Den reviderade årsredovisningen skiljer sig inte i några väsentligheter avseende räkenskaper från bokslutskommuniké publicerad 2018-03-23 och ovan nämnda dokument kommer att finnas tillgängliga översatta till svenska på bolagets webbplats innan dess att årsstämman hålles.

Ovan nämnda dokument kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman och kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. 

För mer information:
Christian Merheim, styrelseordförande
Tel: +46(0)708-182 853
E-mail: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS