Offentliggör årsredovisning samt handlingar inför årsstämma

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att bolagets reviderade årsredovisning avseende räkenskapsåret 2017, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser (verksamhetsberättelse) och styrelsens förslag på ny revisor inför årsstämman från och med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.enersize.com) samt finns även bifogade med detta pressmeddelande. Handlingarna kan även beställas från bolaget. Årsstämma hålles den 26 april 2018 kl. 13.00 (EET) i Tekniskas Salar, adress Eerikinkatu 2, våning 6, Helsingfors, Finland.

Enersizes årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse, styrelsens redogörelse för väsentliga händelser och styrelsens förslag på ny revisor finns tillgängliga på Enersizes webbplats www.enersize.com, samt bifogade med detta pressmeddelande.

Den reviderade årsredovisningen skiljer sig inte i några väsentligheter avseende räkenskaper från bokslutskommuniké publicerad 2018-03-23 och ovan nämnda dokument kommer att finnas tillgängliga översatta till svenska på bolagets webbplats innan dess att årsstämman hålles.

Ovan nämnda dokument kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman och kopior av dessa handlingar skickas till aktieägare på begäran. 

För mer information:
Christian Merheim, styrelseordförande
Tel: +46(0)708-182 853
E-mail: christian.merheim@enersize.com   

Or (English only)

Sami Mykkänen, CEO

Tel: +358 405 59 90 47

E-mail: sami.mykkanen@enersize.com 

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS. www.enersize.com

Bolagets Certified Adviser är Sedermera Fondkommission.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS