enersize-logo 300

Scania beställer hårdvara till sin anläggning i Södertälje

Nasdaq First North-listade Enersize meddelar att Scania har beställt ytterligare komponenter till sin anläggning i Södertälje. Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men det är en viktig indikator och bekräftar att det finns ett stort intresse från Scania att fortsätta och utvidga samarbetet som avser att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem.

Enersize utvecklar och levererar smart programvara, verktyg och tjänster för att möjliggöra energioptimering av industriella tryckluftssystem. Enersize meddelade den 24 maj 2022 att Scania valt att förlänga och utvidga pilotprojektet som ingåtts mellan bolagen tidigare.

”Ordervärdet är begränsat till under 100 tkr, men beställningen bekräftar att Scania är motiverade att utvidga projektet tillsammans med oss för att få bättre inblick i tryckluftssystemet i anläggningen i Södertälje”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize.

Komponenterna består av flödesmätare för tryckluft som används för kontinuerlig monitorering av Scanias tryckluftssystem, där data kan skickas till Enersize molnmjukvara Compressed Air Services. Fler givare ökar möjligheterna för Enersize att identifiera ineffektiviteter och operationella problem. Därigenom kan Scania genomföra energieffektiviserings- och andra förbättringsåtgärder i tryckluftssystemet.

"Scania visar tilltro till Enersize, och för oss är detta ett viktigt pilotprojekt för att visa vad vi kan åstadkomma i fordonsbranschen. Potentialen är stor inom Scania-koncernen, den koncern som Scania ingår i och den globala fordonsbraschen. Enersize var en del av Traton Innovation Expo och vi ser att det finns ett stort intresse för vårt arbete", säger Anders Sjögren, vd för Enersize

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS