enersize-logo 300

Scania förlänger och utvidgar pilotprojekt med Enersize

Scania har förlängt och utvidgat sitt avtal med Nasdaq First North-listade Enersize Advanced Research AB. I det förlängda pilotavtalet hjälper Enersize lastbilsjätten med att spara pengar genom att hitta energibesparingar i Scanias omfattande tryckluftssystem. Avtalet förlängs med tolv månader och parallellt avser Enersize och Scania att starta gemensamma utvecklingsprojekt under hösten 2022.

I maj 2021 avtalade Scania och Enersize om en fortsättning av pilotprojektet som inleddes 2017. I samband med detta har Scania även anslutit sig till Enersize Advisory Council, och till vilket även andra stora industrier och internationella experter är knutna.

”Det är ett viktigt avtal Scania som bekräftar de värden vi skapar. Att en av Sveriges största tryckluftsanvändare bekräftar vår lösning skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion”, säger Anders Sjögren, vd för Enersize, och fortsätter:

”Vi märker att intresset för vår lösning ökar i takt med att kunderna upptäcker hur stora och onödiga kostnaderna för energiläckage i tryckluftssystem är.”

Parterna har nu kommit överens om en ytterligare förlängning om tolv månader av pilotprojektet, vilken genomförs med syfte att under hösten 2022 utvidga samarbetet för att genomföra en större uppgradering av installationen på Scanias anläggning i Södertälje. När uppgraderingen är klar är parterna överens om att omförhandla abonnemanget, då värdet i det Enersize levererar till Scania kommer att öka.

Syftet med uppgraderingen är dels att Scania ska kunna skicka data från anläggningens OT-system (OPC-server) direkt till Enersize molntjänst Compressed Air Services, dels att Scania ska bli sk ”early adopter” i Enersize Compressed Air Services generation 2 som håller på att utvecklas av Bolaget. Genom detta kommer Scania inte bara få tillgång till oerhört mycket större datamängder för analys, men också kunna koppla sig direkt till Compressed Air Services.

Scania har ett för Sverige mycket stort tryckluftssystem, med rörsystem som spänner över stora delar av Södertälje. Utmaningarna att säkerställa att luften inte bara finns tillgänglig, utan framställs energieffektivt är stora, och Scania ser genom samarbete Enersize en möjlighet att öka robustheten i tryckluftssystemet varvid möjligheter för energieffektivisiering också kan utvärderas.

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS