Sydsverige värst i EU – men Enersize kan hjälpa

Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden. Genom energioptimering inom industrin kan vi spara 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk.

En nyligen publicerad rapport från europeiska systemoperatörernas samarbetsorganisation (Entso-E) fastslår att Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden. Elprisområde 4, det vill säga södra Götaland, har minst produktionskapacitet av alla i förhållande till förväntad maximal elanvändning. Något måste göras!

Cirka 10 % av industrins elförbrukning går åt till att generera tryckluft och 50% av denna förloras på olika sätt. Förlusten motsvarar 2 400 GWh/år bara i Sverige – dvs elförbrukningen hos 480 000 hushåll eller årsproduktionen från 600 vindkraftverk.

– ”Besparingspotentialen från energioptimering av industriell tryckluft är fantastisk och i stort sett obearbetad, säger Anders Sjögren”, vd på Enersize – ett bolag som specialiserat sig på energioptimering av tryckluft. ”Hos de flesta företag är detta en outnyttjad källa till besparingar och kan i stället bli ett lönsamt bidrag till resultatet, långsiktig hållbarhet och förbättrad miljö” fortsätter Anders.

En kombination av kontinuerlig datainsamling, molnbaserad analys, automatiserade beslutsunderlag och hyperspecialiserade projektverktyg, instrument och processer möjliggör för tryckluftsspecialister att snabbt leverera kraftiga besparingar i elförbrukning hos de flesta tryckluftsintensiva industriföretag på bara några månader.

Läs mer om Entso-E-rapporten här: Winter Outlook 2022 – Press release (entsoe.eu)

More from the Newsletter

Practical tips for keeping your compressed air in shape

The fact that compressed air driven tools and machines are cost-effective and easy to maintain might also be the underlying reason why the whole compressed air system can be so neglected.

Electricians are experts on electricity. They know which cables to use in different environments. They also have to understand the dimensions of the cables to be used and which regulations to follow during an installation, related to cable channels, pipes, ducts and connectors.

Read more »

Control Gap: When air compressors fight

This article discusses some unexpected discoveries that came about then compressed air system monitoring equipment was installed on some example systems.
The maintenance foreman of a local paint manufacturer had a morning ritual where he turned on his three compressors one-by-one at 6 am every morning like clockwork. He did so for as long as he could remember, since he started some 25 years ago.

Read more »

FOR INVESTORS

Enersize Oyj clarifies subscription for warrants of series 3/2023

Enersize Oyj would like to clarify, as there have been several questions, regarding the subscription for series 3/2023 from both shareholders and institutions. On January 27, 2023, the subscription price for the exercise of warrants of series 3/2023 was set at SEK 0.02 (corresponding to approximately EUR 0.002) per new share subscribed for through the exercise of the Warrants.

Läs mer »

Enersize Q3 2022 company Brief

Enersize’s Q3 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q3-report originally published in Swedish on November 30, 2022, with the title “Enersize offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2022”.

Läs mer »

Enersize signs Letter of Intent with US partner CTRL Systems

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with US partner CTRL Systems Inc. (“CTRL Systems”) where CTRL Systems will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and Central American market.

Läs mer »

NEWS