Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize har fastställts till 0,46 SEK i Sverige och 0,04438 EUR i Finland

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Varje två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption är 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie.

Villkor för teckningsoptioner av serie 2 i sammandrag:

Teckningsperiod 
Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner pågår under perioden 31 augusti till 11 september 2020.

Teckningskurs 
Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje två (2) ägda teckningsoptioner teckna tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie. Ägare av teckningsoptioner av serie TO2 ombedes uppmärksamma att nuvarande nominella aktiekurs för Bolaget (”ENERS”), är lägre än optionens teckningskurs om 0,46 SEK per aktie.

Sista dag för handel 
Sista dag för handel med teckningsoptionerna TO2 på Nasdaq First North Growth Market var den 27 augusti 2020.

More from the Newsletter

FOR INVESTORS

Notice of Enersize Plc’s Annual General Meeting

Notice is given to the shareholders of Enersize Plc (“Enersize” or the “Company”) to the Annual General Meeting (the “AGM”) to be held on Friday, 3 June 2022 at 1.00 p.m. (CET) at Eversheds Advokatbyrå, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm, Sweden.

Läs mer »

Enersize strengthens the management team – Intensifies development work and improves gender equality

Nasdaq First North-listed Enersize strengthens the management team with Stephanie Alvarez Fernandez in the role of CTO, and Rebeca Rubio López as Software Manager. The company has carried out a number of key recruitments within the research and development department in order to accelerate the work of developing the next generation of cloud-based software for compressed air optimization.

Läs mer »

First ASEAN order for Enersize – Receives order from PT Cicor Panatec in Indonesia

Enersize Advanced Research AB has received an order from the Indonesian company PT Cicor Panatec. The order applies to system analysis and equipment used together with Enersize’s Software-as-a-Service platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value initially amounts to the equivalent of approximately SEK 200,000 (approximately EUR 20,000), and can then be extended to the Enersize complete solution.

Läs mer »

NEWS