Newsdesk

Enersize signs Letter of Intent with Moroccan partner SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) signs a Letter of Intent (“LOI”) with Moroccan partner SCOPP Solutions SARLAU (“SCOPP Solutions”) where SCOPP Solutions will use Enersize’s Compressed Air Services SaaS-platform to provide energy optimization of industrial compressed air to the North and West African market, initially focusing on the local Moroccan market.

Read more »

Enersize tecknar avsiktsförklaring med partner SCOPP Solutions i Marocko

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” eller “Bolaget”) undertecknar en avsiktsförklaring (“LOI”) med Marockanska SCOPP Solutions SARLAU (“SCOPP Solutions”) där SCOPP Solutions kommer att använda Enersizes Compressed Air Services SaaS-plattform för att tillhandahålla energioptimering av industriell tryckluft på den Nord- och Västafrikanska marknaden, inledningsvis med fokus på den lokala Marockanska marknaden.

Read more »

Anders Lif accelerates sales and marketing at Enersize

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) announces today that Anders Lif will take over the role of Head of Sales and Marketing with immediate effect. Anders has been working with the Company’s sales and marketing strategy for a couple of months and therefore has a good insight into the Company’s direction. It is therefore logical to have Anders take on the role of Head of Sales and Marketing as the Company now accelerates its strategy towards recurring revenues from software licenses and scalable internationalization through a strengthened partner network.

Read more »

Anders Lif accelererar sälj- och marknadsarbetet på Enersize

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Anders Lif tar över rollen som Sälj- och Marknadschef. Anders har arbetat med Bolagets sälj- och marknadsstrategi sedan ett par månader och har därmed en god inblick i Bolagets situation. När Bolaget nu accelererar strategin mot återkommande intäkter från mjukvarulicenser och skalbar internationalisering genom ett stärkt partner-nätverk så är det naturligt att låta Anders Lif leda förändringsarbetet i rollen som ny sälj- och marknadschef.

Read more »

Result from exercise of warrants series TO 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) is contributed ca 259 884 SEK before emission costs through use of warrants TO2. During the fourth quarter of 2019, Enersize carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October 2019 thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.

Read more »

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize Oyj (Enersize TO2)

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) tillförs ca 259 884 SEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner. Enersize genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober 2019 erhöll en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Som tidigare kommunicerats fastställdes teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption till 0,46 SEK i Sverige eller 0,04438 EUR i Finland.

Read more »

The subscription price for the exercise of series 2 warrants in Enersize has been set at SEK 0.46 in Sweden and EUR 0.04438 in Finland

During the fourth quarter of 2019, Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) carried out a rights issue in the form of shares and free warrants. Those who subscribed for one share in the new share issue during the period 1 October to 16 October thus received a free enclosed warrant per subscription for every two (2) subscribed shares (“Warrant”). Each two (2) Warrants gives the right to subscribe for three (3) new shares in the Company. The subscription price when subscribing for a new share through the exercise of a Warrant is SEK 0.46 and EUR 0.04438 per share, respectively.

Read more »

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize har fastställts till 0,46 SEK i Sverige och 0,04438 EUR i Finland

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Varje två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption är 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie.

Read more »

Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar verksamheten till Lund

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att centralisera och effektivisera Bolaget för att snabba på omställningen mot försäljning av mjukvara som leder till återkommande intäkter. VD Anders Sjögren tar kortsiktigt över den operativa ledningen av sälj- och marknadsarbetet. Omorganisationen förväntas effektivisera arbetet och sänka kostnaderna för bolaget genom att kontoret i Göteborg läggs ner.

Read more »

Enersize focuses on software and centralizes operations in Lund

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) announces that the Board has decided to centralize and streamline the Company in order to accelerate the transition to the sale of software that generates recurring income. CEO Anders Sjögren will take over the operational management of sales and marketing in the short term. The reorganization is expected to streamline work and reduce costs for the company by closing of the office in Gothenburg.

Read more »

Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Enersize är en oberoende aktör som utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ som tillsammans bildar en unik helhetslösning för förbättring och energieffektivisering av tryckuftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Enersizes resultat under H1 2020 är väsentligt bättre än under H1 2019, vilket är en följd av en effektivare organisation. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com) samt som bifogad fil.

Read more »

Enersize publishes the interim report for the first six months 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits a half-year report for the period January – June 2020. Enersize is an independent player that develops and sells the cloud services LEAQS and Q+ which together form a unique complete solution for improving the energy efficiency of compressed air systems for the global manufacturing industry. Enersize’s results during H1 2020 are significantly better than during H1 2019, which is a result of a more efficient organization. Below is a summary of the half-year report. A complete half-year report is available in Swedish on Enersize’s website (https://enersize.com) and as an attachment.

Read more »

For Investors

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Enersize signs loan agreement – expanding the new SaaS-business model

Enersize Oyj (”Enersize” or the ”Company”) has today entered into an agreement regarding a credit facility of in total SEJ 8,4 million with a smaller group of investors. The credit facility provides an opportunity for the board of directors to actively evaluate different alternatives for the Company’s long-term financing and also enables expansion of the new SaaS-business model.

Read more »

Correction: Enersize receives order for Compressed Air Services from Saint-Gobain Sweden AB ISOVER

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “the Company”) announces that Saint Gobain Sweden AB ISOVER in Billesholm (“ISOVER”) has ordered Enersizes Compressed Air Services for monitoring of its compressed air system. The service delivered is a subscription to Enersizes Compressed Air Services and the order value initially amounts to approximately SEK 0.5 million.

Read more »

Enersize receives its first order from Moroccan partner SCOPP Solutions

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) receives its first order from Morocco through the local partner SCOPP Solutions SARLAU Capital 100.000DH (“SCOPP Solutions”). The order is for the first step in a three-step sales model so the order value is limited to about 3 kEUR, but the order is anyway a confirmation that the hard work by SCOPP Solutions is bearing fruit.

Read more »

Enersize Q4 2020 Company Brief

Enersize Oyj’s Q4 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 19, 2020, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Read more »

Enersize receives orders for Q+ from Norway

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that Tylekk, one of the Company’s partners in Norway, has received a larger order for a complete package of Q+ for monitoring and surveillance of compressed air systems for installation at one end customer in Norway. The order value initially amounts to around SEK 280,000 and includes a three-year license for Q+ Base.

Read more »

Enersize Oyj appoints Mangold as liquidity guarantor

Enersize Corporation (“Enersize” or the “Company”) today announces that the Company has appointed Mangold Fondkommission as liquidity guarantor for the Company’s share. The purpose of the liquidity guarantee is to improve the liquidity of the share and reduce the difference between the buying and selling price. The assignment will commence on November 25, 2019.

Read more »

Enersize Oyj Interim Report for the third quarter of 2019

Enersize hereby presents the interim report for the period July – September 2019 and can show increasing turnover. Please note that this is not a financial report but primarily a summary of the most significant events during the past quarter. In information with the requirements of the Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regulations, Enersize releases financial reports on a half- and full-year basis.

Read more »

Enersize signs Framework Agreement with Adenergy

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that its subsidiary Enersize Advanced Research AB has signed a framework agreement with China-based Adenergy that regulates fundamental rights and obligations between the companies. With this, the conditions for closer cooperation are met and the companies intend to intensify the cooperation to reach customers according to Enersize’s scalable business model based on software licensing.

Read more »

Issue outcome in Enersize Oyj – SEK 42.5 million is contributed through preferential share issue and directed issue

Enersize Corporation (“Enersize” or the “Company”) has completed a rights issue and a directed share issue which in total has added approximately SEK 42.5 million to the company. Subscription in the rights issue together with the directed share issue amounts to a total of 90.4 percent of the previously published subscription space in the preferential rights issue. The preferential rights issue of shares with pending warrants published on September 24, 2019 (the “Preferential rights issue”) has been subscribed to a total of 81.25 percent, with approximately 47.6 percent subscribed for under subscription rights and approximately 33.6 percent subscribed for without subscription rights. Through the Preferential rights issue, the Company receives approximately SEK 38.2 million before issue costs. In addition, the Company receives approximately SEK 4.3 million in a directed issue in accordance with the Board’s authorization to set off project loans and receivables (“Directed issue”). Through these issues, Enersize will raise capital to strengthen the organisation’s sales, marketing and product organization and repay the Company’s short-term loans. Through these issues, the Company’s balance sheet is significantly strengthened.

Read more »

Enersize Oyj publishes additions to the prospectus

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has prepared an addendum to the prospectus regarding “Invitation to subscribe for shares and warrants in Enersize Oyj” approved by the Finnish Financial Supervisory Authority (“FFI”) on September 24, 2019 and published on the same day ( “prospectus”). The supplementary prospectus is part of, and should be read in conjunction with, the prospectus.

Read more »

Enersize takes over Venergy’s Chinese customer base

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that the Company has successfully concluded negotiations with Venergy regarding the takeover of the customer base that Venergy has worked up in the Chinese market. Enersize acquires the right to eight customers. The agreement includes the determination of compensation to Venergy for, among others, the Hankook project and means that Enersize will pay a one-off sum of RMB 49,000 (about SEK 70,000) to Venergy. The agreement includes that Enersize will be entitled to sell products and carry out projects to the entire customer base prepared by Venergy in China as well as projects where Q + is already in operation. Enersize assumes no contractual obligations or commitments from Venergy towards existing customers in connection with the acquisition.

Read more »

Enersize receives pilot order from German Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH

Enersize Oyj (“Enersize” or the ” Company”) today announces that the Company has received an order from the German Kruckenberg Drucklufttechnik GmbH (“Krückenberg”) regarding a pilot project at Barry Callebaut’s chocolate factory in Hamburg. The order value for Enersize amounts to around SEK 50,000 for software license to LEAQS.

Read more »

Enersize Oyj carries out a partially guaranteed rights issue of approximately 47 MSEK and publishes prospectus

The Board of Directors in Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has today, following authorization given by the Extraordinary General Meeting, resolved on an issue of shares and warrants with preferential rights for the Company’s existing shareholders (the “Rights Issue”) announced 3 September 2019. The offering consists of a maximum of 72,403,016 new shares and a maximum of 36,201,508 warrants.

Read more »

© 2021 All rights reserved

Enersize Advanced research AB