Newsdesk

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Enersize har fastställts till 0,46 SEK i Sverige och 0,04438 EUR i Finland

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) genomförde under fjärde kvartalet 2019 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 1 oktober till 16 oktober erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad varje två (2) tecknade aktier (”Teckningsoption”). Varje två (2) Teckningsoptioner ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget. Teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av Teckningsoption är 0,46 SEK respektive 0,04438 EUR per aktie.

Read more »

Enersize fokuserar på mjukvara och centraliserar verksamheten till Lund

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen beslutat att centralisera och effektivisera Bolaget för att snabba på omställningen mot försäljning av mjukvara som leder till återkommande intäkter. VD Anders Sjögren tar kortsiktigt över den operativa ledningen av sälj- och marknadsarbetet. Omorganisationen förväntas effektivisera arbetet och sänka kostnaderna för bolaget genom att kontoret i Göteborg läggs ner.

Read more »

Enersize focuses on software and centralizes operations in Lund

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) announces that the Board has decided to centralize and streamline the Company in order to accelerate the transition to the sale of software that generates recurring income. CEO Anders Sjögren will take over the operational management of sales and marketing in the short term. The reorganization is expected to streamline work and reduce costs for the company by closing of the office in Gothenburg.

Read more »

Enersize offentliggör halvårsrapport för det första halvåret 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed halvårsrapport för perioden januari – juni 2020. Enersize är en oberoende aktör som utvecklar och säljer molntjänsterna LEAQS och Q+ som tillsammans bildar en unik helhetslösning för förbättring och energieffektivisering av tryckuftssystem för den globala tillverkningsindustrin. Enersizes resultat under H1 2020 är väsentligt bättre än under H1 2019, vilket är en följd av en effektivare organisation. Nedan följer en sammanfattning av halvårsrapporten. Fullständig halvårsrapport finns tillgänglig på Enersizes hemsida (https://enersize.com) samt som bifogad fil.

Read more »

Enersize publishes the interim report for the first six months 2020

Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits a half-year report for the period January – June 2020. Enersize is an independent player that develops and sells the cloud services LEAQS and Q+ which together form a unique complete solution for improving the energy efficiency of compressed air systems for the global manufacturing industry. Enersize’s results during H1 2020 are significantly better than during H1 2019, which is a result of a more efficient organization. Below is a summary of the half-year report. A complete half-year report is available in Swedish on Enersize’s website (https://enersize.com) and as an attachment.

Read more »

Enersize Oyj: Kvartalsredogörelse för det första kvartalet 2020

Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) avlägger härmed kvartalsredogörelse för perioden januari – mars 2020 och kan visa på ökande orderingång. Vänligen notera att detta inte är en finansiell rapport utan framför allt en sammanställning av de mest väsentliga händelserna under det gångna kvartalet. I enlighet med kraven i Nasdaq Stockholm First North Growth Markets regelverk släpper Enersize finansiella rapporter på halv- och helårsbasis.

Read more »

Styrelsen i Enersize Oyj har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 17,3 MSEK

Styrelsen i Enersize Oyj (”Enersize” eller ”Bolaget”) har idag, efter erhållet bemyndigande från årsstämman, tagit beslut om en emission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) i enlighet med Bolagets pressmeddelande från den 8 maj 2020. Erbjudandet består av högst 101 641 252 nya aktier. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption om upp till 3,5 MSEK.

Read more »

For Investors

Receive company data continuously to your inbox.

Check the category of messages you would like to subscribe to below.

Check the languages you would like to subscribe to.

To subscribe, please read and approve our data storage policy to comply with GDPR.

Enersize H1 2021 Company Brief

Enersize’s H1 company brief can be found on the company’s website enersize.com. Below is a translation of selected parts of the H1-report originally published in Swedish on August 20, 2021, with the title “Enersize offentliggör halvårsrapport 2021”.

Read more »

Enersize receives order for equipment from Korean partner

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or the “Company”) has received an order from its new South Korean partner Das Korea 다스코리아㈜ (“Das Korea”) for equipment to be used with Enersize’s Software-as-a-Service (“SaaS”) platform Compressed Air Services for energy optimization of industrial compressed air. The order value amounts to EUR 13,000 and the order is one of the initial steps a new partner of Enersize needs to take during the onboarding process.

Read more »

Enersize publishes Interim Report for the first quarter of 2021

Enersize Oyj (“Enersize” or “the Company”) hereby submits a quarterly report for the period January – March 2021 and can report sales of EUR 72,248 to the Group, compared with EUR 53,902 for the corresponding to the period 2020. Please note that this is not a financial report but a summary of the most significant events during the past quarter. In accordance with the requirements of the Nasdaq Stockholm First North Growth Market’s regulations, Enersize publishes financial reports on a half-year and full-year basis.

Read more »

Enersize agrees with Scania on extension of pilot project

Enersize Advanced Research AB (“Enersize” or “the Company”) announces that the Company has agreed on an extension of ongoing pilot projects with Scania Industrial Maintenance AB (“Scania”). The agreement entails an extension of the collaboration, which may include various forms of development projects, and that Scania evaluates more of Enersize’s products.

Read more »

Enersize publishes the interim report for the first six months 2019

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) hereby submits a half-year report for the period January – June 2019. · Enersize develops and sells the cloud services LEAQS and Q+ for the improvement of energy efficiency of industrial compressed air systems for the global manufacturing industry. · Enersize has implemented radical changes in the company and has now begun an expansion with a new business model that has been confirmed by several new orders, most recently with one of Hankook’s factories in China. · Enersize’s turnover in H1 2019 is greater than full-year sales of 2018. The majority of the turnover comes from the new business model. A full half-yearly report is available in Swedish on the Enersizes website (www.enersize.com).

Read more »

Enersize ‘s first project with Hankook in China has been implemented with very positive results

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that the project reported by the company on 24 June 2019 with title “Enersize Oyj receives orders from Chinese Hankook for full-scale projects after successful pilot”, has been implemented with great success. The project has so far resulted in reduction in the consumption of compressed air of about 25% after the repair of over 1500 leaks using LEAQS which means an annual savings of over SEK 7M and 6000 tons of CO2 per year for the factory with a payback period of under 2 months. The full-scale project was carried out in July 2019 in cooperation with Adenergy, which is a wholly owned subsidiary of Aden Services, one of the major facility management companies in China, with which Enersize signed a Letter of Intent regarding strategic cooperation (published July 5, 2019 with title “Enersize has signed a letter of intent with Adenergy, a leading Chinese facility management company” ).

Read more »

Enersize recruits regional sales manager

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) today announces that the Company has recruited Jonas Englund, who will work as regional sales manager, based in Sweden. Jonas starts his employment with immediate effect and will work closely with Caverion Sverige AB and Momentum Industrial AB in order to develop the license business but will also in the short-term accelerate direct sales.

Read more »

Enersize ends convertible bond financing and acquires a bridge loan

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize” or the “Company”) has on August 12, 2019, decided to end the Company’s convertible bond financing solution with Formue Nord Fokus A/S (“Formue Fokus”). Enersize has acquired a short term loan of 12 MSEK (the “Bridge loan”) for repayment of the remainder of the convertibles as well as for securing the Company’s short term working capital needs, while a long-term financing solution is evaluated.

Read more »

Enersize has terminated its liquidity guarantee service

This is a translation of previously released news. The Board of Enersize Oyj (“Enersize”) has decided to terminate the agreement with Sedermera Fondkommission regarding liquidity services. The final day with liquidity guarantee was July 26, 2019. The Board will continuously evaluate if there is or will be a need for liquidity guarantee services.

Read more »

Enersize has signed a letter of intent with Adenergy, a leading Chinese facility management company

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) today announces that the company has signed a letter of intent on strategic cooperation with the energy efficiency company Adenergy, which is a wholly-owned subsidiary of Aden Services, one of the larger facility management companies in China. The letter of intent relates to the sale of Enersize’s total offering of efficiency and monitoring software for industrial compressed air systems in the Chinese market. The parties intend to enter into a formal agreement on strategic cooperation after some selected pilot projects have been implemented jointly. The pilot projects are expected to be implemented in 2019.

Read more »

Enersize Oyj receives order from Hankook in China for full-scale project after successfully completed pilot project

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) today announces that the company has agreed on a full-scale project with Hankook Tire Jiaxing Co., Ltd. (“Hankook”) as a result of a successful pilot project. The agreement relates to leakage reduction using LEAQS, SaaS license, and training of Hankook’s service technicians. The assignment relates to Hankook’s factory in Jiaxing, where Enersize carried out the pilot project in May in a limited part of the factory. The agreement has been concluded directly between Enersize’s wholly-owned Chinese subsidiary Enersize (Shanghai) Energy Technology Co., Ltd. and Hankook. The work is planned to be implemented in July 2019 and the order value amounts to approximately 0.8 MSEK.

Read more »

Enersize Oyj receives order from Quant Services AB

This is a translation of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) hereby announces that the company has received an order via Quant Service Sweden AB ( “Quant”) which is part of Quant AB and works with industrial maintenance. The order concerns leakage search in SCA’s factory in Obbola, Sweden. Enersize will carry out leak detection using LEAQS and the order can then be expanded to also include repair of identified leaks. The order value initially amounts to approximately SEK 120 thousand and can then be increased by repair, which would mean an additional order value of approximately SEK 100 thousand.

Read more »

Enersize enters important cooperation agreement with Caverion Sverige AB

This is a translation of a previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) today announces that the company has entered into a two-year cooperation agreement with Caverion Sverige AB (“Caverion”) regarding the sale, distribution and installation of Enersize’s complete offering of efficiency and monitoring software for industrial compressed air systems. The agreement is a breakthrough for Enersize’s new license-based business model and the first comprehensive agreement with a larger facility management company. The cooperation agreement is valid until 2020-12-31 and can thereafter be extended in contract periods of two (2) years at a time. Enersize’s objective is that the agreement in time shall generate 50-150 new customer contacts per year in Sweden, which represents an average value of SEK 100,000 per contract and three-year period.

Read more »

Enersize Oyj enters project agreement with SKF

This is a translation in English of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) hereby announces that the company has entered an agreement with Aktiebolaget SKF (“SKF”) concerning a licensing agreement of the software Enersize Q+ Advanced. The contract duration is 36 months and the order value during the contract duration amounts to approx. 100 KSEK. The agreement is the first of its kind and is based on Enersize’s new business model and product portfolio.

Read more »

Enersize Oyj extends its cooperation with JoinTeam in China with license sales

This is a translation in English of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) hereby announces that the company and its Chinese partner Beijing Jointeam International Energy Tech., Ltd. (“JoinTeam”) have entered into a Letter of Intent (LOI) regarding extended cooperation between the parties. The intention is that in future, JoinTeam will act as a full-scale partner to Enersize in the Chinese market through independent distribution and sales of Enersize’s full-scale product portfolio. This is Enersize’s first LOI regarding license sales in the Chinese market.

Read more »

Enersize Oyj receives additional order from Stora Enso through Momentum

This is a translation in English of previously released news. Enersize Oyj (“Enersize”) hereby announces that the company has received another order through Momentum Industrial AB (“Momentum”) regarding Stora Enso’s factory in Skutskär. The order includes leak detection using Enersize’s cloud service LEAQS and the order can be extended to include repair of identified leaks. Momentum is the sales partner of Enersize in the Swedish market. The order value initially amounts to approximately 100 KSEK and can then be increased with repair work, which would mean an additional order value of approximately 150 KSEK.

Read more »

Enersize Q4 Company Brief March 2019

The Q4 company brief is attached and also available on our webpage. It is a translation of selected parts of the Q4 report originally published in Swedish on March 29, 2019, with title “Enersize offentliggör bokslutskommuniké”.

Read more »

Enersize enters into new agreement with Hankook

Translation in English of previously released news: Enersize Oyj (“Enersize”) today announces that the company has entered into a new agreement with Hankook Tire Jianxing Co., Ltd. (“Hankook”). The agreement is the first agreement signed regarding LEAQS in China and the first that has been signed directly with a customer in China without a partner as intermediary. The agreement concerns a pilot project of Enersize’s leakage service using LEAQS in a limited part of Hankook’s factory in order to show what level of energy savings can be achieved. The objective of the parties is to follow up with a full-scale project, including the entire factory, and in the long-term also to other Hankook factories in the event of a positive result. The order value initially amounts to approximately 70 000 SEK, which includes demonstration of leak detection with LEAQS on a defined production area. Hankook is responsible for performing the leak repairs based on LEAQS results.

Read more »

© 2021 All rights reserved

Enersize Advanced research AB