Extra Bolagsstämma/EGM 28 November 2018

Extra bolagsstämma November 2018

På denna sida publiceras information och dokument avseende extra bolagsstämma i november 2018.

Dokument för nedladdning:

  • Kallelse till bolagsstämma (Svenska)
  • Kallelse till bolagsstämma – Enersize Oyj Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen (Suomi)
  • Board Statement (Events occurring after the last half year report) (Suomi & English)

Blankett för anmälan om deltagande för ägare med förvaltarregistrerade aktier kan laddas ned här (Notice of attendance): Svenska , English

Följande Dokument kommer publiceras här efter de har offentliggjorts:

  • EGM Minutes / Protokoll från extra bolagsstämma (Suomi & English)